Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu sprevádzajúcej osoby na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu sprevádzajúcej osoby na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
911,00 € Mgr. Jarmila Cvachová Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
623,00 € Miroslava Kubičárová Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
30. Január 2023
Zmluva o dielo č. 2023/1
Zmluva o dielo č. 2023/1
Doplnená
24 400,00 € MARNEL, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
20. Január 2023
Zmluva na uverejňovanie študentskej prílohy Gymnázia Púchov v Púchovských novinách
Zmluva
0,00 € Púchovská kultúra, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
21. Október 2022
Dohoda o odbere tepelnej energie
Dohoda o odbere tepelnej energie
0,00 € Mestský bytový podnik Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
21. December 2022
Dohoda o vysporiadaní nákladov za elektrickú energiu za rok 2023
Dohoda o vysporiadaní nákladov za elektrickú energiu za rok 2023
0,00 € Mestský bytový podnik Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
21. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní stravovania č. 1/2023
Zmluva o zabezpečovaní stravovania č. 1/2023
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
30. December 2022
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
0,00 € Kolektív zamestnancov Gymnázia Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
21. December 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
1 768,48 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
9. November 2022
Zmluva č. 2022/1003
Zmluva č. 2022/1003
22 900,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
12. Október 2022
Zmluva na výkon autorského dozoru
Zmluva na výkon autorského dozoru
1 200,00 € KOVO TOP, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
11. Október 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
Zmluva na výkon stavebného dozoru
8 500,00 € BASID s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
3. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2022/4
Zmluva o dielo č. 2022/4
Doplnená
827 114,02 € SESTAV, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
29. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
21,10 € VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
27. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+1; číslo zmluvy - 2020-1-IT02-KA229-079446_4
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+1; číslo zmluvy - 2020-1-IT02-KA229-079446_4
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú činnosť Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. September 2022
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022
0,00 € Únia nevydiacich a slabozrakých Slovenska Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov SK/FMP/11b/10/028-Zu malých projektov
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov SK/FMP/11b/10/028-Z
22 900,00 € Žilinský samosprávny kraj Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
13. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečovaní stravovania uzatvorenej dňa 30.12.2021
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečovaní stravovania uzatvorenej dňa 30.12.2021
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
24. August 2022
Doplnok č. 12 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2022
Doplnok č. 12 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2022
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu zamestnancov školstva a vedy, Gymnázium Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
16. August 2022
Zmluva o dielo č. 2022/1
Zmluva o dielo č. 2022/1
0,00 € Mgr. art. Dominik Monček, akademický sochár Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov