Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, Pruské 294

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o dielo „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské – Dopojenie kotolne na kanalizáciu“
40/2023
0,00 € LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
38/2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Stredná odborná škola, Pruské 294
12. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva "Trvanlivé potraviny"
37/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
30. Jún 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 2023 „Trvanlivé potraviny - hydina“
35/2023
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
28. Jún 2023
Zmluva o dielo "Dodanie a inštalácia uzavretého televízneho okruhu."
34/2023
0,00 € LEMONT-SLOVAKIA Žilina, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
26. Jún 2023
Smlouva o reciproční spolupráci
31/2023
0,00 € Střední odborní učiliště Valašské Klobouky Stredná odborná škola, Pruské 294
26. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
32/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
26. Jún 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus +
33/2023
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola, Pruské 294
6. Jún 2023
Darovacia zmluva DZ 2023/8
30/2023
0,00 € Považský cukor a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
12/2023
0,00 € Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
13/2023
0,00 € Psí Salón, Trenčín Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
14/2023
0,00 € MVDr, Zdenko Rehora Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
15/2023
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
17/2023
0,00 € Farma Janek spol. s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
18/2023
0,00 € MVDR. Šalgová Jana Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
19/2023
0,00 € Psí salón, Trenčín Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
20/2023
0,00 € MVDR. Evald Vítek Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
21/2023
0,00 € Angela Mituníková Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
22/2023
0,00 € MVDR. Kreháč Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
23/2023
0,00 € MVDR. Jozef Babčan Stredná odborná škola, Pruské 294