Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, Pruské 294

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
24/2023
0,00 € MVDr. Oliver Pestún Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
25/2023
0,00 € MVDr. Peter Čechvala Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
26/2023
0,00 € MVDr. Dušan Bútora Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
27/2023
0,00 € OZ ÚTULOK Skalica Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
28/2023
0,00 € Minifarma s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
29/2023
0,00 € Kynologický klub ELITE Stredná odborná škola, Pruské 294
23. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
10/2023
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Stredná odborná škola, Pruské 294
14. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
9/2023
0,00 € Mgr. Soňa Kapipániková Stredná odborná škola, Pruské 294
3. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o duálnom vzdelávaní
7/2023
0,00 € Ján Jankovič Stredná odborná škola, Pruské 294
3. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o duálnom vzdelávaní
6/2023
0,00 € Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola, Pruské 294
19. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ PODUJATIA
5/2023
0,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola, Pruské 294
26. Marec 2023
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE č. ZO/2019A7528-2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
4/2023
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
6. Marec 2023
Zmluva č. 01/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
3/2023
0,00 € PVOD Kočín Stredná odborná škola, Pruské 294
2. Február 2023
Kolektívna zmluva
2/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole Pruské Stredná odborná škola, Pruské 294
1. Február 2023
Zmluva č.KŠ / ZO/2023KŠP7528-5 o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
1/2023
0,00 € Dosťbolo.sk, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
23. Január 2023
Zmluva o vytvorení spoločného diela
33/2022
0,00 € Ing. Mária Lubinová, PhD., Ing. Filip Šatka, Ing. Ján Jánoška, Mgr. Bedřich Chromek, Mgr. Radislav Dolina, Ing. Juraj Huba, Doc. Ing. Pavol Findura, PhD., Ing. Renáta Majerníková, PhD., Ing. Dick Johann, Ing. Franz Daller Stredná odborná škola, Pruské 294
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
75/2022
0,00 € Prognessa, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
11. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
70/2022
0,00 € Ing. Michal Sobota Stredná odborná škola, Pruské 294
11. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
72/2022
0,00 € Technické služby mesta Trenčianske Teplice, rozpočtová organizácia Stredná odborná škola, Pruské 294
11. December 2022
Project implementation partnership agreement
73/2022
0,00 € Arboretum Volčji Potok Stredná odborná škola, Pruské 294