Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, Pruské 294

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2022
Dodatok č.3 k zmluve č. ZO/2019A7528-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2019A7528-2
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A7516075
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A8966819
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A12217258
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb
A19440364
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A19440364
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Zmluva o dielo
23/2022
0,00 € Stredná odborná škola, Pruské 294 Obecný úrad Tuchyňa
17. Máj 2022
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. Z20223695_Z zo dňa 26.4.2022
Z20223695
0,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
13. Máj 2022
Zmluva č. 01/ DV/2022 o duálnom vzdelávaní
01/ DV/2022
0,00 € FISH& AGRO farma, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294