Centrálny register zmlúv

Obec Doľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
90/2023
1 098,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Doľany
26. Október 2023
Licenčná zmluva
91/2023
72,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Doľany
26. Október 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
92/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Doľany
23. Október 2023
Zmluva o výpožičke
88/2023
14 318,54 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Doľany
16. Október 2023
Zmluva o dielo
87/2023
13 405,94 € EDEN PARK, s.r.o. Obec Doľany
13. Október 2023
Skupinové úrazové poistenie pre školy
85/2023
36,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Doľany
13. Október 2023
Skupinové úrazové poistenie pre školy
86/2023
40,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Doľany
11. Október 2023
Dodatok č. 2
83/2023
0,00 € Mikroregión Cervený Kameň Obec Doľany
11. Október 2023
Zmluva na dodanie tovaru
84/2023
58 198,57 € AGGER, s.r.o. Obec Doľany
28. August 2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
82/2023
0,00 € Ing. Rudolf Zajíček s manž. Zuzanou Obec Doľany
10. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci
79/2023
0,00 € Mikroregión Cervený Kameň Obec Doľany
10. August 2023
Darovacia zmluva
81/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Doľany
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
80/2023
10 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Doľany
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
78/2023
28 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Doľany
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku
77/2023
1 200,00 € Spoločnosť pre zmysluplný život Obec Doľany
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov
76/2023
4 500,00 € Nadácia Allianz Obec Doľany
20. Júl 2023
Zmluva o vedení účtovníctva
75/2023
0,00 € Zuzana Masaryková Obec Doľany
11. Júl 2023
Príkazná zmluva
74/2023
0,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Doľany
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
73/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Doľany
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
72/2023
0,00 € Plantex, s.r.o. Obec Doľany