Centrálny register zmlúv

Obec Doľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Príkazná zmluva
74/2023
0,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Doľany
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
73/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Doľany
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
72/2023
0,00 € Plantex, s.r.o. Obec Doľany
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
70/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Doľany
2. Máj 2023
Licenčná zmluva - digitálny archivačný systém zosnulých
71/2023
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Doľany
27. Apríl 2023
Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu zo dňa 2.8.2017
69/2023
0,00 € ROVAMI s.r.o. Obec Doľany
19. Apríl 2023
Poistka k poistnej zmluve
66/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Doľany
19. Apríl 2023
Poistka k poistnej zmluve
67/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Doľany
19. Apríl 2023
Poistka k poistnej zmluve
68/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení webových stránok
60/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o prevádzke webového sídla
61/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní produktu
62/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o prepojení na CRZ
63/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o prepojení na CUET
64/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
65/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
6. Apríl 2023
Zmluva o dodávke elektriny
59/2023
0,00 € MAGNA energia a.s. Obec Doľany
31. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
CRZ-7700357
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Doľany
23. Marec 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
56/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Doľany
9. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní vývozu splaškových vôd do žumpy
55/2023
0,00 € Miroman s.r.o. Obec Doľany
20. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy dodávke stravy
54/2022
0,00 € Reštaurácia ŠTADIÓN Obec Doľany