Centrálny register zmlúv

Obec Doľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Zmluva o dielo č. 135_2022
50/2022
0,00 € TRIMEL s.r.o. Obec Doľany
7. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
49/2022
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Obec Doľany
4. November 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
48/2022
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Doľany
22. September 2022
Licenčná zmluva
47/2022
0,00 € eSyst, s.r.o. Obec Doľany
7. September 2022
Zámenná zmluva
46/2022
703,80 € Ing. Rudolf Zajíček s manž. Zuzanou Zajíčkovou Obec Doľany
10. August 2022
Zmluva o spolupráci
45/2022
0,00 € Plantex, s.r.o. Obec Doľany
15. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22062105
44/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Doľany
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
42/2022
4 000,00 € Obec Doľany FK CINEMAX Doľany, občianske združenie
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
43/2022
0,00 € JUDr. Ondrej Beracka Obec Doľany
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
Zmluva
0,00 € Advokátska kancelária Fiľo and Partners s.r.o. Obec Doľany
3. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom VO a dohoda o spolupráci - spoločné verejné obstarávanie
40/2022
0,00 € Mikroregión Červený kameň, združenie obcí Obec Doľany
16. Máj 2022
Zmluva o dielo
1
2 190,00 € PhDr. Mária Smoláková, CSc Obec Doľany
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3220029
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Doľany