Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka - stravníka školského stravovacieho zariadenia v roku 2023
115/2022
0,00 € Global Gastro s.r.o. Obec Lozorno
22. December 2022
Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča v roku 2023
116/2022
0,00 € Mgr.art Peter Vrbinčík, ArtD Obec Lozorno
22. December 2022
Zmluva o spolupráci
117/2022
0,00 € CREOTAX s. r. o. Obec Lozorno
23. Január 2023
Dohoda o zmene zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka - stravníka školského stravovacieho zariadenia v roku 2023 (Dodatok č. 1)
5/2023
0,00 € Global Gastro s.r.o. Obec Lozorno
23. Január 2023
Dohoda o zmene zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča v roku 2023 (Dodatok č. 1)
4/2023
0,00 € Mgr.art Peter Vrbinčík, ArtD Obec Lozorno
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
01/2023
0,00 € Rudolf Lazar Obec Lozorno
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
02/2023
0,00 € Ľubica Bačková Obec Lozorno
25. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
7/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Lozorno
25. Január 2023
Zmluva o grantovom účte
8/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Lozorno
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
03/2023
0,00 € Lýdia Valentová Obec Lozorno
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
04/2023
0,00 € Emília Janičíková Obec Lozorno
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
05/2023
0,00 € Emília Ščepková Obec Lozorno
26. Január 2023
Mandátna zmluva
9/2023
0,00 € Mgr. Eugen Gronych, advokát Obec Lozorno
10. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
06/2023
0,00 € Daniela Morávková Obec Lozorno
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
07/2023
0,00 € Helena Blažíčková Obec Lozorno
21. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
08/2023
0,00 € Tatjana Danihelová Obec Lozorno
3. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2023
0,00 € Obec Lozorno Mažoretky SOFFI Lozorno
3. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20/2023
0,00 € Obec Lozorno Tanečná škola ASTRA
3. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
21/2023
0,00 € Obec Lozorno Mažoretky SOFFI Lozorno
3. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
22/2023
0,00 € Obec Lozorno ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel