Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Dodatok č. 001VYR k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9600489640 odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
87/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lozorno
17. Júl 2024
Dodatok č. 001VYR k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9600489642 odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
88/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lozorno
16. Júl 2024
Dohoda o uznaní záväzku a jeho splácaní
86/2024
0,00 € Obec Lozorno LOZORNO spol. s r. o
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
85/2024
1 241,58 € Kings Design s. r. o. Obec Lozorno
10. Júl 2024
Zmluva o dielo
84/2024
9 669,50 € N.L. stav s. r. o. Obec Lozorno
3. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
80/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
3. Júl 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
81/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
3. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
82/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
3. Júl 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
83/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce - programu "ENEM PRO LOZORNO 2024"
77/2024
2 500,00 € Obec Lozorno Komunitné centrum Muškát.2004
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce - programu "ENEM PRO LOZORNO 2024"
78/2024
2 300,00 € Obec Lozorno Komunitné centrum Muškát.2004
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce - programu "ENEM PRO LOZORNO 2024"
79/2024
1 400,00 € Obec Lozorno Komunitné centrum Muškát.2004
29. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
76/2024
0,00 € Obec Lozorno Eight FIGHT Lozorno
28. Jún 2024
Kúpna zmluva
75/2024
150,00 € Ivo Kelpka Obec Lozorno
26. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
078/2024
60,00 € Obec Lozorno Peter Čierny
21. Jún 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
73/2024
40,00 € Obec Lozorno Športový klub Lozorno, futbalový oddiel
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
74/2024
300,00 € Obec Lozorno Občianske združenie TYJAMY
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
077/2024
60,00 € Obec Lozorno Veronika Chamrazová
12. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
072/2024
60,00 € Obec Lozorno Emília Neradovičová
12. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
071/2024
35,00 € Obec Lozorno Oľga Prikler Čermáková