Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0146/2023
0,00 € Rudolf Masár Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0147/2023
0,00 € Rudolf Masár Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0148/2023
0,00 € Peter Bakalis Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0149/2023
0,00 € Peter Bakalis Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0150/2023
0,00 € Peter Bakalis Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0151/2023
0,00 € Peter Bakalis Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0152/2023
0,00 € Valéria Jánošová Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0153/2023
0,00 € Valéria Jánošová Obec Lozorno
12. Október 2023
Dohoda o zmene a doplnení zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov
91/2023
0,00 € Obec Lozorno Poľnohospodárske družstvo Lozorno
13. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0155/2023
0,00 € Irena Česneková Obec Lozorno
13. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0154/2023
0,00 € Irena Česneková Obec Lozorno
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0156/2023
0,00 € Antonia Csölleová Obec Lozorno
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0157/2023
0,00 € Anna Hájková Obec Lozorno
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0158/2023
0,00 € Anna Hájková Obec Lozorno
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0159/2023
0,00 € Jana Őriová Obec Lozorno
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0160/2023
0,00 € Inocent Turaz Obec Lozorno
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0161/2023
0,00 € Ernestína Urbaničová Obec Lozorno
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0162/2023
0,00 € Milena Drmlová Obec Lozorno
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0163/2023
0,00 € Pavla Jakubcová Obec Lozorno
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0164/2023
0,00 € Anna Šedivá Obec Lozorno