Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
039/2023
0,00 € Viera Káčiková Obec Lozorno
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
038/2023
0,00 € Marta Lániová Obec Lozorno
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
041/2023
0,00 € Katarína Chválová Obec Lozorno
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
042/2023
0,00 € Ľubomír Smeja Obec Lozorno
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
043/2023
0,00 € Jozef Vícena Obec Lozorno
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
044/2023
0,00 € Lýdia Masopustová Obec Lozorno
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
045/2023
0,00 € Ľudmila Herzanová Obec Lozorno
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
046/2023
0,00 € Erika Soldánová Obec Lozorno
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
047/2023
0,00 € Mgr. Katarína Štefániková Obec Lozorno
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
048/2023
0,00 € Mgr. Katarína Štefániková Obec Lozorno
28. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
049/2023
0,00 € Helena Košjarová Obec Lozorno
28. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
050/2023
0,00 € Ladislav Matúšek Obec Lozorno
28. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
051/2023
0,00 € Ľubomír Čukan Obec Lozorno
31. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
052/2023
0,00 € Viera Svetlíková Obec Lozorno
31. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
053/2023
0,00 € Zita Hažlinská Obec Lozorno
1. August 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
61/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
1. August 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
62/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
3. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
054/2023
0,00 € Daniela Benčuriková Obec Lozorno
4. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
055/2023
0,00 € Zita Jurčovičová Obec Lozorno
4. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
056/2023
0,00 € Anna Ondriašová Obec Lozorno