Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Zmluva č. 2976/46892/2022
318/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2556/41541/2022
320/2022
0,00 € Mesto Pezinok ALŽBETIN DOM, o.z.
4. August 2022
Zmluva č. 2348/41533/2022
325/2022
0,00 € Mesto Pezinok Humanus, n.o.
4. August 2022
Zmluva č. 2555/41532/2022
326/2022
0,00 € Mesto Pezinok Humanus, n.o.
4. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122226178
327/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
5. August 2022
Zmôuva o spolupráci a refundácii nákladov
328/2022
0,00 € MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Mesto Pezinok
8. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1009741577 DATA karty - TABLETY
329/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
8. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1009733799 Zberný dvor
330/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
8. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení a prevádzke zbernéhomiesta kolektívneho systému Eltma
331/2022
0,00 € Mesto Pezinok ELT Management Company Slovakia s.r.o.
8. August 2022
Zmluva o reklame
332/2022
0,00 € Mesto Pezinok EBA, s.r.o.
9. August 2022
Zmluva o reklame
333/2022
0,00 € Mesto Pezinok Flaga spol. s r.o.
10. August 2022
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 4/2009
335/2022
0,00 € Petit Press, a.s. Mesto Pezinok
12. August 2022
Zmluva o reklame
336/2022
0,00 € Mesto Pezinok SKALA TOPINVEST, spol. s r.o.
16. August 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
337/2022
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
16. August 2022
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
339/2022
0,00 € Obec Vinosady Mesto Pezinok
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1009861899 DATA karty 6 ks - TABLETY
341/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
17. August 2022
Zmluva o reklame
342/2022
0,00 € Mesto Pezinok Igor Noga KES & COM
17. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122227746
343/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
17. August 2022
Zmluva_Rekonstrukcia stresneho plasta_MS Svatoplukova
344/2022
0,00 € KAMA Hydroizol, s.r.o. Mesto Pezinok
19. August 2022
Dodatok č. 1 - zber odpadu a o školskom projekte
347/2022
0,00 € Mesto Pezinok EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU