Centrálny register zmlúv

Obec Píla

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
21/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Píla
25. Október 2023
Zmluva o dielo - Ihrisko RODINKA
13/2023
62 040,72 € ELBAS s.r.o. Obec Píla
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci - školské ovocie
14/2023
0,00 € Boni Fructi, spol. s r.o. Obec Píla
25. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-010/2023
15/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
25. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BA-VO-222-015/2023
16/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
25. Október 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-222-008/2023
17/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
11/2023
3 465,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Obec Píla
21. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci
12/2023
0,00 € Mikroregión Červený kameň Obec Píla
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
08_2023
250,00 € Priatelia Píly OZ Obec Píla
13. Júl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY_dodatok č.1
09_2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Píla
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzavretej 13.3.2023
10_2023
3 870,00 € JAS-ing.Silvia Urbanovská Obec Píla
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ č. 323 0032
07/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Píla
24. Apríl 2023
Zmluva o dotácii
06_2023
0,00 € ŠK SPC Častá Obec Píla
21. Apríl 2023
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb
01_2023
850,00 € PROMT AUDIT, spol. s r. o. Obec Píla
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
02_2023
7 050,00 € JAS-ing.Silvia Urbanovská Obec Píla
21. Apríl 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
03_2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Píla
21. Apríl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
04_2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Píla
21. Apríl 2023
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
05_2023
10,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Píla
6. Marec 2023
Zmluva o pripojenl k informačnému systému Dátové centrum obci a miest pre nečlena ZMOS
21/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Píla
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 318/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
20/2022
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Píla