Centrálny register zmlúv

Obec Píla

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 147_2022
19/2022
0,00 € TRIMEL s.r.o. Obec Píla
28. November 2022
Zmluva o dobere použitých jedných olejov a tukov
17/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Píla
28. November 2022
Zmluva o nakladaní s odpadom
18/2022
0,00 € Skládka - odpadov Dubová, s.r.o. Obec Píla
3. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
16/2022
4 496,39 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Obec Píla
21. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 15/2022
15/2022
0,00 € ZAP Modra spol. s r.o. Obec Píla
21. Október 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému
13/2022
0,00 € DEUS Obec Píla
21. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
14/20222
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Píla
27. Júl 2022
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia
12/2022 - 122219646
125,14 € Západoslovenká distribučná, a.s. Obec Píla
14. Júl 2022
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
11_2022
0,00 € SPP – distribúcia, a.s. Obec Píla
6. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci
10/2022
0,00 € Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí Obec Píla
17. Máj 2022
Dodatok k zmuve o balíku
07_2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Píla
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
08_2022 - 3220028
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Píla
17. Máj 2022
Zmluva o dotácii
09_2022
350,00 € ŠK SPC Častá Obec Píla