Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
73/2023
0,00 € Športový tím Tri 2 Fly Obec Rovinka
5. Jún 2023
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
74/2023
0,00 € ORK, s.r.o. Obec Rovinka
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb prevádzkovania strediska registrácie poplachov
75/2023
0,00 € RAVI s.r.o. Obec Rovinka
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
69/2023
0,00 € František Gürth Obec Rovinka
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
70/2023
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Rovinka
24. Máj 2023
Kúpna zmluva
71/2023
0,00 € Rudolf Nagy Obec Rovinka
22. Máj 2023
Kúpna zmluva
67/2023
0,00 € Dobráci s.r.o. Obec Rovinka
16. Máj 2023
Dohoda o urovnaní
61/2023
0,00 € Metrostav DS a.s. Obec Rovinka
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
64/2023
0,00 € Silvia Violová Obec Rovinka
16. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
65/2023
0,00 € Marta Špaisová Obec Rovinka
12. Máj 2023
Obchodná zmluva
62/2023
0,00 € Bognár Mäso. s. r. o. Obec Rovinka
12. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
63/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva č. 323 0044 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
54/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
55/2023
0,00 € Milan Budoš Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
56/2023
0,00 € PROF & PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
57/2023
0,00 € PROF & PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
4. Máj 2023
Kolektívna zmluva
58/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Materskej škole Obec Rovinka
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
59/2023
0,00 € Peter Jakubovič Obec Rovinka
4. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
60/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Rovinka
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
52/2023
0,00 € Andrea Motlíková Obec Rovinka