Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
109/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
110/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
111/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
112/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
113/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
114/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
115/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
116/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
117/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
118/2023
0,00 € LIVATE, s.r.o. Obec Rovinka
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
104/2023
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
100/2023
0,00 € Vladimír Majdek Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
101/2023
0,00 € Eva Kubešová Obec Rovinka
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
102/2023
0,00 € Oľga Halmová Obec Rovinka
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
103/2023
348 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Rovinka
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
99/2023
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
93/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
94/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
95/2023
0,00 € Vlasta Macangová Obec Rovinka
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
96/2023
0,00 € Zuzana Udičová Obec Rovinka