Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
614 HM 2022/1/00259
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rozália Farkasová
5. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
615 HM 2022/1/00853
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Križeková
17. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
616 HM 2022/2/00388
35,00 € Mesto Sládkovičovo Peter Papp
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
617 HM 2022/1/01158
35,00 € Mesto Sládkovičovo František Radványi
3. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
620 HM 2022/1/00269
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Töröková
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
623 HM 2023/1/00693
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Pšenková
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
624 HM 2024/1/00278
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Pšenková
14. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
625 HM 2022/2/C0121
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Schillerová
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
626 HM 2022/2/00464
35,00 € Mesto Sládkovičovo Renáta Czafiková
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
628 HM 2022/2/00583
35,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Talamonová
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
630 HM 2022/1/00548
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
631 HM 2022/1/01240
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
632 HM 2022/2/00076
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Schillerová
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
634 HM 2022/2/C0017
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Miklóšová
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
636 HM 2023/1/00235
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Ladislav Kapuca
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
637 HM 2023/1/01153
35,00 € Mesto Sládkovičovo Kornel Somogyi
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
638 HM 2023/2/00217
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rozália Rajnohová
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
639 HM 2023/2/00573
35,00 € Mesto Sládkovičovo Adela Kňazovičová
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
640 HM 2023/2/00124
35,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Csanaky
19. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
641 HM 2023/2/00912
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Kriška