Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
Zmluva o dielo
251/2022
749 468,21 € Mesto Sládkovičovo INVEX spol. s r.o., Trnava
1. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 34/2023 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo".
34/2023
641 758,65 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Mesto Sládkovičovo
21. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve
252/2022
517 014,06 € Mesto Sládkovičovo MBM-GROUP, a.s.
2. September 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-112
239/2022
272 799,00 € Mesto Sládkovičovo Fond na podporu športu, Bratislava
11. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.181/2021
280/2022
221 694,47 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
23. November 2022
Zmluva o dielo č. 289 Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove
289/2022
201 506,89 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
16. November 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022 Zdravotnícka technika a vybavenie pre CIZS Sládkovičovo
283/2022
191 860,44 € Mesto Sládkovičovo Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/59
241/2022
191 365,56 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Sládkovičovo
14. November 2022
Zmluva o dielo, Kanalizácia Nový dvor
281/2022
152 490,60 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
123/2022
89 880,00 € Mesto Sládkovičovo ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
30. Máj 2022
Kúpna zmluva dodávka techniky pre zberný dvor v Sládkovičove č. RG /04/2022
94/2022
84 960,00 € Mesto Sládkovičovo TagriS s.r.o.
11. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 147/2021
264/2022
78 094,10 € Mesto Sládkovičovo Sketon, s.r.o.
3. Máj 2022
Zmluva o úvere č. 400/CC/22
59/2022
75 000,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenská sporiteľňa, a.s.
4. Máj 2022
Zmluva o dielo
52/2022
62 405,38 € Mesto Sládkovičovo ŠEVČÍK s.r.o.
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
48/2022
50 000,00 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
17. Apríl 2023
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
95/2023
45 670,00 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava
2. Máj 2022
Zmluva o dielo
57/2022
42 978,88 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
82/2023
22 800,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2022 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
56/2022
21 600,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
17. Február 2023
Zmluva o dielo
25/2023
19 247,27 € Mesto Sládkovičovo Technické služby Sládkovičovo