Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
103/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Šaliga s.r.o.
13. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
104/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovak Telekom a.s.
24. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
110/2022
0,00 € VÚB, a.s. Mesto Sládkovičovo
1. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu
114/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo ROVAMI s.r.o.
4. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 89/2021
115/2022
0,00 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
15. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 460-1-2019
127/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo TRIPSY Distribution s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
128/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo 3P slúži Vám s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve
129/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2020
130/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve
131/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Blanka Jasovská
15. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019
132/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo abaWOOD s.r.o.
21. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
136/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
21. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-052
137/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. August 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
213/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
8. August 2022
Zmluva o umiestnení ochladzovača vody a poskytnutí dodávok stolovej vody.
223/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Róbert Horváth
23. August 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
230/2022
0,00 € VÚB, a.s. Mesto Sládkovičovo
6. September 2022
Licenčná zmluva
238/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo STRIMM s.r.o.
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
240/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo ejoin s.r.o.
14. September 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
243/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
14. September 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
246/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo JRK Slovensko s.r.o.