Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
566 HM 2022/2/C0146
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Bitto
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
48/2022
50 000,00 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
567 HM 2022/1/00467
30,00 € Mesto Sládkovičovo Karoly Bock
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
568 HM 2022/1/E0343
15,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Farkaš, DSS Šoporňa
26. Apríl 2022
Kúpna zmluva
53/2022
500,00 € Mesto Sládkovičovo Darina Frantová
27. Apríl 2022
Zmluva
54/2022
20,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Križanová
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo
55/2022
320,00 € Mesto Sládkovičovo Dušan Fóka
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2022 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
56/2022
21 600,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
569 HM 2027/1/01314
30,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Kišš
2. Máj 2022
Zmluva o dielo
57/2022
42 978,88 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
570 HM 2022/2/00458
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Dubec
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
571 HM 2022/1/F1061
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Katonová
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
572 HM 2022/2/A0026
15,00 € Mesto Sládkovičovo Štefan Néma
3. Máj 2022
Zmluva o úvere č. 400/CC/22
59/2022
75 000,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenská sporiteľňa, a.s.
4. Máj 2022
Zmluva o dielo
52/2022
62 405,38 € Mesto Sládkovičovo ŠEVČÍK s.r.o.
4. Máj 2022
Kúpna zmluva
60/2022
507,00 € Mesto Sládkovičovo Eleonór Lenártová
4. Máj 2022
Zmluva č. 3220104
62/2022
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Dobrovoľná požiarna ochrana SR
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
573 HM 2022/1/01071
40,00 € Mesto Sládkovičovo Andrej Takács
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
574 HM 2022/1/00636
35,00 € Mesto Sládkovičovo Andrej Takács
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
575 HM 2022/1/00621
15,00 € Mesto Sládkovičovo Andrej Takács