Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
569 HM 2027/1/01314
30,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Kišš
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
604 HM 2026/2/00901
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Krišková
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
627 HM 2024/1/00665
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľudmila Ostererová
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
624 HM 2024/1/00278
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Pšenková
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
670 HM 2023/2/00350
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Pethő
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
598 HM 2023/2/00517
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
669 HM 2023/1/01193
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Križanová
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
668 HM 2023/2/D0893
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Majerská
22. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
671 HM 2023/2/00406
35,00 € Mesto Sládkovičovo František Kleiner
10. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
635 HM 2023/2/00489
15,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Čanová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
599 HM 2023/1/00894
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
584 HM 2023/1/00804
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Chovancová
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
674 HM 2023/1/00200
14,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Vlasta Čiháková
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
675 HM 2023/2/00481
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Tóthová
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
673 HM 2023/2/00476
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Karátsonyová
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
130/2023
350,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
31. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019
126/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo abaWOOD s.r.o.
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2022
127/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo KUHO -MK s.r.o.
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2022
128/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 460-4-2022
129/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Kristína Kovács