Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
628 HM 2022/2/00583
35,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Talamonová
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
630 HM 2022/1/00548
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
631 HM 2022/1/01240
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
632 HM 2022/2/00076
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Schillerová
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
634 HM 2022/2/C0017
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Miklóšová
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
636 HM 2023/1/00235
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Ladislav Kapuca
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
637 HM 2023/1/01153
35,00 € Mesto Sládkovičovo Kornel Somogyi
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
638 HM 2023/2/00217
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rozália Rajnohová
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
639 HM 2023/2/00573
35,00 € Mesto Sládkovičovo Adela Kňazovičová
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
640 HM 2023/2/00124
35,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Csanaky
19. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
641 HM 2023/2/00912
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Kriška
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
642 HM 2023/2/00767
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viera Malinaričová
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
644 HM 2023/1/00430
35,00 € Mesto Sládkovičovo Margita Žáková
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
645 HM 2023/2/00057
35,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Ostrožanský
9. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
648 HM 2023/2/00053
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Péterváriová
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
649 HM 2023/2/00478
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Schillerová
17. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
650 HM 2023/2/00484
35,00 € Mesto Sládkovičovo Edita Schäfferová
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 2023/2/00145
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Lizáková
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
652 HM 2023/2/00404
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Lizáková
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
653 HM 2023/2/C0102
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Zelinková