Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
758 HM 2023/2/C0189
35,00 € Mesto Sládkovičovo Pavol Pócs
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
759 HM 2024/1/01152
35,00 € Mesto Sládkovičovo Kornel Somogyi
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
760 HM 2024/2/00740
35,00 € Mesto Sládkovičovo Brigita Trenknerová
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
761 HM 2023/1/00761
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rozália Takácsová
3. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
764 HM 2023/2/00883
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ivan Kriška
11. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
766 HM 2024/2/00753
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Jaroslav Boor
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
767 HM 2024/1/00257
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Hupka
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
769 HM 2024/1/00337
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexander Daloš
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
770 HM 2024/1/01192
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viera Švihranová
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
771 HM 2024/2/00837
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viera Švihranová
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
773 HM 2024/1/00616
35,00 € Mesto Sládkovičovo Barbora Sabatovičová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
774 HM 2024/2/00033
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Gulyas
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
775 HM 2024/2/00663
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Siposová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
776 HM 2024/2/00667
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Siposová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
778 HM 2024/2/00644
35,00 € Mesto Sládkovičovo Daniela Viselková
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
781 HM 2024/1/01016
35,00 € Mesto Sládkovičovo Hermína Zelmanová
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
782 HM 2025/1/01320
35,00 € Mesto Sládkovičovo Hermína Zelmanová
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
783 HM 2024/2/00679
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Lukovičová
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
787 HM 2024/2/00144
35,00 € Mesto Sládkovičovo Peter Hrdlica
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
788 HM 2024/2/00477
35,00 € Mesto Sládkovičovo Vladimír Kopáčik