Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
775 HM 2024/2/00663
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Siposová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
776 HM 2024/2/00667
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Siposová
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
778 HM 2024/2/00644
35,00 € Mesto Sládkovičovo Daniela Viselková
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
781 HM 2024/1/01016
35,00 € Mesto Sládkovičovo Hermína Zelmanová
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
782 HM 2025/1/01320
35,00 € Mesto Sládkovičovo Hermína Zelmanová
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
783 HM 2024/2/00679
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Lukovičová
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
787 HM 2024/2/00144
35,00 € Mesto Sládkovičovo Peter Hrdlica
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
788 HM 2024/2/00477
35,00 € Mesto Sládkovičovo Vladimír Kopáčik
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
791 HM 2024/2/00640
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Borošová
22. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
792 HM 2024/2/00885
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Červenková
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
793 HM 2024/2/C0098
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Varga
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
796 HM 2027/2/00373
35,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Mišovičová
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
797 HM 2024/2/C0127
35,00 € Mesto Sládkovičovo Petra Uherová
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
798 HM 2024/2/00405
35,00 € Mesto Sládkovičovo Norbert Šimko
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
799 HM 2024/2/00042
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Lenártová
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
800 HM 2024/1/00265
35,00 € Mesto Sládkovičovo Rozália Sváková
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
803 HM 2024/2/00301
35,00 € Mesto Sládkovičovo Vladimír Grossman
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
804 HM 2024/2/00791
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ružena Horváthová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
805 HM 2024/1/00664
35,00 € Mesto Sládkovičovo Lívia Grossmanová
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
807 HM 2024/2/00500
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Varjúová