Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2023
Rámcová pracovná zmluva o zabezpečení praxe žiakov.
76/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Stredná priemyselná škola stavebná, Trnava
4. Apríl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003114
79/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Apríl 2023
Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve
94/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Detská organizácia Fénix
26. Apríl 2023
Dodatok č. 19 k Nájomnej zmluve
101/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
16. Máj 2023
Zmluva o výkone autorského dozoru.
116/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo AP-Projekt spol. s r. o.
16. Máj 2023
Zmluva o vkladovom účte
117/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo VÚB, a.s.
16. Máj 2023
Zmluva o vkladovom účte
118/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo VÚB, a.s.
18. Máj 2023
Zmluva č. 3/1000200603 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
120/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-1-2022
122/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo SIMEX SK, s.r.o.
23. Máj 2023
Dodatok č. 15 k Nájomnej zmluve
123/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
25. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2019
125/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo 3P slúži Vám s.r.o.
31. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019
126/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo abaWOOD s.r.o.
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2022
127/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo KUHO -MK s.r.o.
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2022
128/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 460-4-2022
129/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Kristína Kovács
13. Jún 2023
Rámcová zmluva o vkladoch č. 285/ZV/2023
135/2023
0,00 € VÚB, a.s. Mesto Sládkovičovo
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území mesta.
136/2023
0,00 € CMT Group s.r.o. Mesto Sládkovičovo
22. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného 221437-0170000327-VB
140/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná, a.s., a BLACK WOLF, s.r.o.
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 204-23-029
141/2023
0,00 € CBC Slovakia s.r.o., Bratislava Mesto Sládkovičovo
29. Jún 2023
Darovacia zmluva
147/2023
0,00 € Ladislav Srňan Mesto Sládkovičovo