Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
613 HM 2022/1/00869
15,00 € Mesto Sládkovičovo Oľga Daniová
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
619 HM 2022/1/00791
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ondrej Lóczi
3. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
621 HM 2022/2/C0015
15,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kormanová
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
627 HM 2024/1/00665
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľudmila Ostererová
10. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
635 HM 2023/2/00489
15,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Čanová
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
647 HM 2023/2/A0111
15,00 € Mesto Sládkovičovo Viktória Brezanská
1. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
654 HM 2023/2/C0083
15,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kukiová
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
657 HM 2023/2/00728
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Krátky
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
658 HM 2023/2/00729
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Krátky
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
662 HM 2023/1/00009
15,00 € Mesto Sládkovičovo Vladimír Čambál
15. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
663 HM 2023/2/C0081
15,00 € Mesto Sládkovičovo Alena Molnárová
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
668 HM 2023/2/D0893
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Majerská
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
669 HM 2023/1/01193
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Križanová
14. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
677 HM 2023/1/00921
15,00 € Mesto Sládkovičovo Margita Šalátová
16. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
680 HM2023/2/00219
15,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Kneblová
20. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
682 HM 2023/2/00724
15,00 € Mesto Sládkovičovo Danka Támová
26. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
683 HM 2023/2/C0076
15,00 € Mesto Sládkovičovo Janka Urbáneková
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
688 HM 2023/2/C0097
15,00 € Mesto Sládkovičovo Dana Balážová
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
689 HM 2023/1/01137
15,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Kuki
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
691 HM 2023/2/C0122
15,00 € Mesto Sládkovičovo Alexander Cuprák