Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
680 HM2023/2/00219
15,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Kneblová
20. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
682 HM 2023/2/00724
15,00 € Mesto Sládkovičovo Danka Támová
26. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
683 HM 2023/2/C0076
15,00 € Mesto Sládkovičovo Janka Urbáneková
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
688 HM 2023/2/C0097
15,00 € Mesto Sládkovičovo Dana Balážová
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
689 HM 2023/1/01137
15,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Kuki
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
691 HM 2023/2/C0122
15,00 € Mesto Sládkovičovo Alexander Cuprák
17. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
692 HM 2023/2/C0187
15,00 € Mesto Sládkovičovo Michaela Weiszová
14. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
699 HM 2023/2/00372
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Bögiová
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
704 HM 2023/2/00974
15,00 € Mesto Sládkovičovo Bc. Mária Chudá
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
705 HM 2023/2/C0103
15,00 € Mesto Sládkovičovo Magdaléna Csanakyová
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
709 HM 2023/1/00957
15,00 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Kukiová
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
713 HM 2023/2/C0016
15,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Kloknerová
29. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
718 HM 2023/1/F1229
15,00 € Mesto Sládkovičovo Terézia Miklosová
2. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
716 HM 2023/1/F1209
15,00 € Mesto Sládkovičovo Terézia Miklosová
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
719 HM 2023/2/00352
15,00 € Mesto Sládkovičovo Erik Jankulár
5. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
725 HM 2023/2/C0108
15,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Rothová
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
727 HM 2023/2/C0172
15,00 € Mesto Sládkovičovo Edita Lehocká
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
728 HM 2023/2/C0188
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ján Németh
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
729 HM 2023/1/00889
15,00 € Mesto Sládkovičovo Andrea Körösiová
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
730 HM 2023/2/00434
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jaroslava Jakubová