Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/1 na opakovaný nájom č. 2
194/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Katarína Svobodová
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 404/205/8 na opakovaný nájom č. 3
229/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Adriana Dienes
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 5
233/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Arpád Hrotko
5. Október 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/1 na opakovaný nájom č. 3
258/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Katarína Svobodová
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/8 na opakovaný nájom č. 4
259/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Adriana Dienes
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/11 na opakovaný nájom č. 2
85/2023
222,74 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki
31. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 5
170/2023
222,74 € Daniel Szolga Mesto Sládkovičovo
31. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/8 na opakovaný nájom č. 5
171/2023
222,74 € Adriana Dienes Mesto Sládkovičovo
14. August 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 6
193/2023
222,74 € Arpád Hrotko Mesto Sládkovičovo
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 2
209/2022
220,95 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
9. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/19 na opakovaný nájom č. 3
112/2023
218,15 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Sabatovič
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/17
93/2022
217,74 € Mesto Sládkovičovo peter botlo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/7 na opakovaný nájom č. 2
150/2022
217,74 € Mesto Sládkovičovo Ivan Pelec
9. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/17 na opakovaný nájom č. 1
113/2023
217,74 € Mesto Sládkovičovo Peter Boltó
18. November 2022
Nájomná zmluva č. 01/2018 na opakovaný nájom č. 2
285/2022
215,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Poláčeková
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 02/2018
287/2022
215,00 € Mesto Sládkovičovo Kollerová Iveta
19. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
7/2023
213,30 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/207/7 na opakovaný nájom č. 2
176/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Walzerová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/13 na opakovaný nájom č. 5
187/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Jana Rekenyová
8. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/10 na opakovaný nájom č. 5
221/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Iveta Farkašová