Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/13 na opakovaný nájom č. 5
187/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Jana Rekenyová
8. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/10 na opakovaný nájom č. 5
221/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Iveta Farkašová
3. Október 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/10 na opakovaný nájom č. 6
257/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Iveta Farkašová
9. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/13 na opakovaný nájom č. 6
301/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Jana Rekenyová
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/7 na opakovaný nájom č. 3
47/2023
212,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Walzerová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/19 na opakovaný nájom č. 2
161/2022
208,15 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Sabatovič
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 4
211/2022
207,74 € Mesto Sládkovičovo Arpád Hrotko
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/2
226/2022
207,74 € Mesto Sládkovičovo Kristína Csadiová
29. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/2 na opakovaný nájom č. 1
313/2022
207,74 € Mesto Sládkovičovo Kristína Csadiová
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 2
208/2022
205,25 € Mesto Sládkovičovo Oto Horáček
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/17 na opakovaný nájom č. 2
159/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Katarína Schreiberová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/10 na opakovaný nájom č. 2
171/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Anna Kürthyová
8. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/8 na opakovaný nájom č. 5
222/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexandra Csanakyová
29. November 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/8 na opakovaný nájom č. 6
294/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexandra Csanakyová
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/10 na opakovaný nájom č. 3
48/2023
202,74 € Mesto Sládkovičovo Anna Kürthyová
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/17 na opakovaný nájom č. 3
56/2023
202,74 € Mesto Sládkovičovo Katarína Schreiberová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/9 na opakovaný nájom č. 2
135/2022
200,25 € Mesto Sládkovičovo Renata Hollósyová
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
210/2022
200,25 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
23. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 460-1-2022
84/2022
200,00 € Mesto Sládkovičovo SIMEX SK, s.r.o.
8. August 2022
Zmluva o dielo
219/2022
200,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Folklórna skupina Dudváh