Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 4
65/2024
294,42 € Oto Horáček Mesto Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/18 na opakovaný nájom č. 2
191/2022
292,74 € Mesto Sládkovičovo Alojz Grunza
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/18 na opakovaný nájom č. 3
64/2023
292,74 € Mesto Sládkovičovo Alojz Grunza
19. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 405/207/18 na opakovaný nájom č. 4
48/2024
292,74 € Alojz Grunza Mesto Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/5 na opakovaný nájom č. 6
162/2022
289,42 € Mesto Sládkovičovo Tibor Fehér
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/9 na opakovaný nájom č. 2
170/2022
289,42 € Mesto Sládkovičovo Renata Hollósyová
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2021
79/2022
288,69 € Mesto Sládkovičovo pre Vás, s.r.o.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 2
169/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Oto Horáček
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/11 na opakovaný nájom č. 2
172/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Imrich Szabó
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 1
202/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Andrea Dovalová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
203/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
24. Október 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 2
273/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Andrea Dovalová
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 3
45/2023
284,42 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/11 na opakovaný nájom č. 3
78/2023
284,42 € Mesto Sládkovičovo Imrich Szabó
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/11
249/2023
284,42 € Vajdáková Silvia Mesto Sládkovičovo
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 3
254/2023
284,42 € Andrea Dovalová Mesto Sládkovičovo
18. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 4
42/2024
284,42 € Ivan Madro Mesto Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/15 na opakovaný nájom č. 2
167/2022
279,42 € Mesto Sládkovičovo Adriana Skukáleková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/3 na opakovaný nájom č. 3
193/2022
279,42 € Mesto Sládkovičovo Katarína Čermáková
29. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/3 na opakovaný nájom č. 4
312/2022
279,42 € Mesto Sládkovičovo Katarína Čermáková