Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/5 na opakovaný nájom č. 3
46/2023
193,15 € Mesto Sládkovičovo Štefan Barcúch
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 5
235/2022
192,74 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Katona
2. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/6
109/2023
192,74 € Mesto Sládkovičovo Marianna Benešová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 2
144/2022
190,95 € Mesto Sládkovičovo Silvester Sárközi
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/5 na opakovaný nájom č. 2
181/2022
188,15 € Mesto Sládkovičovo Štefan Barcúch
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/16 na opakovaný nájom č. 2
186/2022
187,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Balážová
15. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/206/16 na opakovaný nájom
62/2023
187,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Balážová
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2017
75/2022
184,74 € Mesto Sládkovičovo JURMI AGRO s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve
80/2022
184,74 € Mesto Sládkovičovo Molnárová Kristína
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-4-2020
70/2022
184,42 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
19. September 2022
Nájomná zmluva č. 460-3-2022
249/2022
184,42 € Mesto Sládkovičovo KUHO -MK s.r.o.
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/19 na opakovaný nájom č. 2
236/2022
183,15 € Mesto Sládkovičovo Katarína Reindlová
25. Október 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/9 na opakovaný nájom č. 2
274/2022
183,15 € Mesto Sládkovičovo Eva Halászová
2. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/1
106/2023
183,15 € Mesto Sládkovičovo Katarína Reindlová
2. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/19
108/2023
183,15 € Mesto Sládkovičovo Iveta Garajová
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/6 na opakovaný nájom č. 4
212/2022
182,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Blahová
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/6 na opakovaný nájom č. 5
87/2023
182,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Blahová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 4
149/2022
182,70 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Katona
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/14 na opakovaný nájom č. 5
91/2022
180,95 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Nedecký
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 1
139/2022
180,95 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Skukálek