Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/3 na opakovaný nájom č. 5
278/2023
279,42 € Katarína Čermáková Mesto Sládkovičovo
3. August 2022
Nájomná zmluva č. 460-4-2022
214/2022
279,27 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/12 na opakovaný nájom č. 2
151/2022
277,74 € Mesto Sládkovičovo Nagyová Gertrúda
2. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/12 na opakovaný nájom čl 3
107/2023
277,74 € Mesto Sládkovičovo Gertrúda Nagyová Takácsová
18. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 404/205/12 na opakovaný nájom č. 4
43/2024
277,74 € Gertrúda Nagyová Takácsová Mesto Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/12
173/2022
274,42 € Mesto Sládkovičovo Čanová Katarína
7. December 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/12 na opakovaný nájom č. 1
298/2022
274,42 € Mesto Sládkovičovo Čanová Katarína
27. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/12
69/2023
274,42 € Mesto Sládkovičovo Melinda Csáki
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/12 na opakovaný nájom č. 2
277/2023
274,42 € Čanová Katarína Mesto Sládkovičovo
19. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 405/208/12 na opakovaný nájom č. 1
46/2024
274,42 € Melinda Csáki Mesto Sládkovičovo
21. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta žiadateľa do distribučnej sústavy
65/2023
273,02 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 2
195/2022
272,74 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 3
49/2023
272,74 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
18. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 4
39/2024
272,74 € Roman Bobál Mesto Sládkovičovo
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
216/2022
265,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský zväz záhradkárov, MO Sládkovičovo
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
194/2023
265,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský zväz záhradkárov, MO Sládkovičovo
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/12 na opakovaný nájom č. 2
205/2022
264,42 € Mesto Sládkovičovo Attila Srejner
23. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/11
66/2023
262,74 € Mesto Sládkovičovo Toth Attila Iozsef
7. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/11
157/2023
262,74 € Iveta Drozdová, Jozef Drozd Mesto Sládkovičovo
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 2
101/2022
252,74 € Mesto Sládkovičovo Silvester Sárközi