Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z Eura
95/2022
10 000,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský futbalový zväz
11. September 2023
Zmluva o spolupráci
206/2023
10 000,00 € JKL production, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/GA/0499 o poskytnutí grantu
207/2023
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023 Obstaranie IKT
199/2023
9 727,20 € MAXNETWORK s.r.o. Mesto Sládkovičovo
14. September 2022
Kúpna zmluva
244/2022
9 524,34 € Mesto Sládkovičovo JRK Slovensko s.r.o.
6. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
121/2022
8 000,00 € Mesto Sládkovičovo JKL production, s.r.o.
10. Február 2023
Mandátna zmluva č. 1/2023 Stavebný dozor - Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu
21/2023
7 500,00 € Mesto Sládkovičovo Komingstav s.r.o., Gáň
4. Január 2023
Dodatok č. 22 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/2023
7 443,29 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
6. Apríl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-Info-2017-28/08
88/2023
7 011,85 € Mesto Sládkovičovo Slovenská agentúra ŽP
29. Marec 2023
Mandátna zmluva č. 2/2023 Stavebný dozor pre stavbu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo
75/2023
6 480,00 € Mesto Sládkovičovo Good House s.r.o.
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
112/2022
5 800,00 € Mesto Sládkovičovo Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo
25. Júl 2023
Mandátna zmluva č. 3/2023 Revitalizácia mestského parku v Sládkovičovo
168/2023
5 700,00 € Good House s.r.o. Mesto Sládkovičovo
25. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
99/2023
5 200,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Dobrá nálada
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023 Edukačné pomôcky a hračky
192/2023
4 828,20 € NOMIland s.r.o. Mesto Sládkovičovo
6. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
122/2022
4 800,00 € Mesto Sládkovičovo AMIRE Consulting s.r.o.
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2023
19/2023
4 700,00 € Mesto Sládkovičovo Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Externé služby projektového riadenia
278/2022
4 680,00 € Mesto Sládkovičovo TRIUS FINANCE s.r.o.
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
57/2023
4 500,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Podporme talent
29. Jún 2023
Dodatok č. 23 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z o dňa 31.03.2006
149/2023
4 485,02 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
8. Marec 2023
Mandátna zmluva
41/2023
4 320,00 € Mesto Sládkovičovo MATEO GROUP s.r.o.