Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o spotrebnom úvere
187/2023
24 120,00 € ČSOB Leasing, a.s. Mesto Sládkovičovo
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
82/2023
22 800,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
21. September 2023
Kúpna zmluva
212/2023
21 700,00 € Mesto Sládkovičovo Providentia, občianske združenie
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2022 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
56/2022
21 600,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024
57/2024
21 600,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
17. Február 2023
Zmluva o dielo
25/2023
19 247,27 € Mesto Sládkovičovo Technické služby Sládkovičovo
8. Jún 2023
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území mesta
132/2023
18 340,00 € Mesto Sládkovičovo CMT Group s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
21/2024
18 000,00 € Mesto Sládkovičovo Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo
24. Máj 2022
Zmluva o dielo
87/2022
17 000,00 € Mesto Sládkovičovo Peter Bacigál
14. Júl 2022
Zmluva o dielo
126/2022
16 750,75 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
40/2023
16 000,00 € Mesto Sládkovičovo Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo
25. September 2023
Zmluva o dielo
213/2023
12 608,16 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
23. Október 2023
Zmluva na externý projektový manažment
229/2023
12 000,00 € VT Project & Consulting s.r.o. Mesto Sládkovičovo
27. Júl 2022
Mandátna zmluva č. 1/2022. Dodávka služieb stavebného dozoru.
206/2022
11 820,00 € Mesto Sládkovičovo RTL Invest Slovakia s.r.o.
12. Júl 2022
Dodatok č. 1, reg. č. 87/2022-2060-3230-0162 k Zmluve o poskytnutí dotácie reg. č. 40/2020-2060-4210-0162 uzatvorenej dňa 27.10.2021
125/2022
11 205,25 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Október 2022
Mandátna zmluva č. 2/2022
268/2022
10 800,00 € Mesto Sládkovičovo RTL Invest Slovakia s.r.o.
30. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z Eura
95/2022
10 000,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský futbalový zväz
11. September 2023
Zmluva o spolupráci
206/2023
10 000,00 € JKL production, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/GA/0499 o poskytnutí grantu
207/2023
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023 Obstaranie IKT
199/2023
9 727,20 € MAXNETWORK s.r.o. Mesto Sládkovičovo