Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
32/2023
2 326,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Usmiate slniečka v MŠ
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
81/2022
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022.
86/2022
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
31/2023
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
113/2022
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
43/2023
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport
27. Február 2023
Zmluva o spolupráci
27/2023
1 791,80 € Mesto Sládkovičovo Divadlo MÚZA TEATRO, Malinovo
8. August 2022
Zmluva o dielo
220/2022
1 700,00 € Mesto Sládkovičovo Fun agency s.r.o.
30. August 2022
Zmluva o dielo
237/2022
1 700,00 € Mesto Sládkovičovo Ozvučíme s.r.o.
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
85/2022
1 500,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
11. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
265/2022
1 500,00 € Mesto Sládkovičovo Klobáskový klub Sládkovičovo
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2023
30/2023
1 500,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
23. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania
291/2022
1 480,00 € Mesto Sládkovičovo Úrad vlády Slovenskej republiky
11. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0128 o poskytnutí účelovej dotácie
63/2022
1 200,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
8. August 2022
Zmluva o dielo
224/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
16. December 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
308/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Divadlo komédie
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2022
111/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sládkovičovo
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2022
275/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo AMIRE s.r.o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
310/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sládkovičovo
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
74/2023
1 000,00 € Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo