Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Kúpna zmluva
244/2022
9 524,34 € Mesto Sládkovičovo JRK Slovensko s.r.o.
5. Jún 2024
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 460-6-2019
127/2024
8 460,00 € SMINLO, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
6. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
121/2022
8 000,00 € Mesto Sládkovičovo JKL production, s.r.o.
10. Február 2023
Mandátna zmluva č. 1/2023 Stavebný dozor - Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu
21/2023
7 500,00 € Mesto Sládkovičovo Komingstav s.r.o., Gáň
4. Január 2023
Dodatok č. 22 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/2023
7 443,29 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
6. Apríl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-Info-2017-28/08
88/2023
7 011,85 € Mesto Sládkovičovo Slovenská agentúra ŽP
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/442
76/2024
7 000,00 € Ministerstvo financií SR Mesto Sládkovičovo
13. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019
111/2024
6 497,90 € abaWOOD s.r.o. Mesto Sládkovičovo
29. Marec 2023
Mandátna zmluva č. 2/2023 Stavebný dozor pre stavbu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo
75/2023
6 480,00 € Mesto Sládkovičovo Good House s.r.o.
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
112/2022
5 800,00 € Mesto Sládkovičovo Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo
25. Júl 2023
Mandátna zmluva č. 3/2023 Revitalizácia mestského parku v Sládkovičovo
168/2023
5 700,00 € Good House s.r.o. Mesto Sládkovičovo
29. Máj 2024
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2019
121/2024
5 318,00 € 3P slúži Vám s.r.o. Mesto Sládkovičovo
25. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
99/2023
5 200,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Dobrá nálada
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
15/2024
5 000,00 € Mesto Sládkovičovo Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023 Edukačné pomôcky a hračky
192/2023
4 828,20 € NOMIland s.r.o. Mesto Sládkovičovo
6. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
122/2022
4 800,00 € Mesto Sládkovičovo AMIRE Consulting s.r.o.
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
257/2023
4 715,52 € Mesto Sládkovičovo DOXI, s.r. o.
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2023
19/2023
4 700,00 € Mesto Sládkovičovo Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Externé služby projektového riadenia
278/2022
4 680,00 € Mesto Sládkovičovo TRIUS FINANCE s.r.o.
13. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2022
108/2024
4 544,17 € BLACK WOLF, s.r.o. Mesto Sládkovičovo