Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Dodatok č. 23 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z o dňa 31.03.2006
149/2023
4 485,02 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
8. Marec 2023
Mandátna zmluva
41/2023
4 320,00 € Mesto Sládkovičovo MATEO GROUP s.r.o.
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
37/2023
4 080,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
225/2022
3 500,00 € Mesto Sládkovičovo KK Slavoj Sládkovičovo
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
83/2023
3 200,00 € Mesto Sládkovičovo Dezider Nagy, Sládkovičovo
4. Máj 2022
Zmluva č. 3220104
62/2022
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Dobrovoľná požiarna ochrana SR
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
42/2023
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo
9. Máj 2023
Zmluva č. 3230102 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
110/2023
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Dobrovoľná požiarna ochrana SR
28. Marec 2023
Zmluva o verejnom prestavení tanečného divadla
72/2023
2 500,00 € Mesto Sládkovičovo Tanečné divadlo Ifjú Szivek
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
93/2023
2 500,00 € Mesto Sládkovičovo Kultúrny spolok-Dió héj-Citarový súbor Dió héj
20. Máj 2022
Kúpna zmluva
67/2022
2 400,00 € Mesto Sládkovičovo Eliáš Tibor, Eliášová Mária
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
32/2023
2 326,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Usmiate slniečka v MŠ
13. Jún 2023
Mandátna zmluva č. 2/2023 Stavebný dozor pre stavbu Revitalizácie mestského parku v Sládkovičove
134/2023
2 268,00 € Good House s.r.o. Mesto Sládkovičovo
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
92/2023
2 100,00 € Mesto Sládkovičovo Kultúrny spolok-Dió héj-Detský citarový súbor Diócska
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
81/2022
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022.
86/2022
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
31/2023
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
113/2022
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
43/2023
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport
27. Február 2023
Zmluva o spolupráci
27/2023
1 791,80 € Mesto Sládkovičovo Divadlo MÚZA TEATRO, Malinovo