Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
308/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Divadlo komédie
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.
96/2023
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
26. Jún 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/GA/0071 o poskytnutí účelovej dotácie
145/2023
1 200,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2022
111/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sládkovičovo
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2022
275/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo AMIRE s.r.o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
310/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sládkovičovo
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
74/2023
1 000,00 € Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
98/2023
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Nikola Dudášová
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
233/2023
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sládkovičovo
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 08/2023
114/2023
960,00 € Mesto Sládkovičovo VT Project & Consulting s.r.o.
21. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 550 9001214 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
250/2023
861,52 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
10. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
22/2023
809,98 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
11. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBD/R/S/GA/0129
64/2022
800,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
1. Február 2023
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
14/2023
731,76 € Mesto Sládkovičovo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
99/2022
700,00 € Mesto Sládkovičovo Adrian Hollósy
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
197/2023
700,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
21. Jún 2022
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 460-6-2019
109/2022
671,01 € Mesto Sládkovičovo SMART LOGISTICS s.r.o.
18. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
119/2023
630,43 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
29. Jún 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
148/2023
630,43 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
22. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 550 9001215 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
252/2023
621,36 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo