Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Zmluva o verejnom prestavení tanečného divadla
72/2023
2 500,00 € Mesto Sládkovičovo Tanečné divadlo Ifjú Szivek
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
93/2023
2 500,00 € Mesto Sládkovičovo Kultúrny spolok-Dió héj-Citarový súbor Dió héj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0065 o poskytnutí účelovej dotácie
94/2024
2 500,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
20. Máj 2022
Kúpna zmluva
67/2022
2 400,00 € Mesto Sládkovičovo Eliáš Tibor, Eliášová Mária
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
32/2023
2 326,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Usmiate slniečka v MŠ
29. Máj 2024
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2017
119/2024
2 320,00 € Mgr. Kristína Kovács Mesto Sládkovičovo
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
90/2024
2 300,00 € Mesto Sládkovičovo Kultúrny spolok-Dió héj-Detský citarový súbor Diócska
13. Jún 2023
Mandátna zmluva č. 2/2023 Stavebný dozor pre stavbu Revitalizácie mestského parku v Sládkovičove
134/2023
2 268,00 € Good House s.r.o. Mesto Sládkovičovo
20. December 2023
Nájomná zmluva
267/2023
2 260,00 € TP stavby s.r.o. Mesto Sládkovičovo
2. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
58/2024
2 107,20 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
92/2023
2 100,00 € Mesto Sládkovičovo Kultúrny spolok-Dió héj-Detský citarový súbor Diócska
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
81/2022
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022.
86/2022
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
31/2023
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Ponvagli
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
18/2024
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Klobáskový klub Sládkovičovo
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
28/2024
2 000,00 € BD-production, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
5. Jún 2024
Zmluva o dielo
126/2024
2 000,00 € Mesto Sládkovičovo Folklórny súbor LUSK Krakovaný
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
113/2022
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
43/2023
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
36/2024
1 800,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport