Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/9 na opakovaný nájom č. 1
299/2022
314,42 € Mesto Sládkovičovo Nikolas Benedék
7. Február 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 7
20/2023
314,42 € Mesto Sládkovičovo Martina Bosáková Hodúrová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 3
197/2022
309,42 € Mesto Sládkovičovo Daniel Szolga
23. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 4
232/2022
309,42 € Mesto Sládkovičovo Daniel Szolga
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/16 na opakovaný nájom č. 3
52/2023
309,42 € Mesto Sládkovičovo Štefan Horváth
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/13 na opakovaný nájom č. 2
174/2022
304,42 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki
11. Október 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/15 na opakovaný nájom č. 3
263/2022
304,42 € Mesto Sládkovičovo Adriana Skukáleková
15. Február 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/5 na opakovaný nájom č. 7
23/2023
304,42 € Mesto Sládkovičovo Tibor Fehér
23. August 2022
Mandátna zmluva
231/2022
300,00 € Mesto Sládkovičovo JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
10. Október 2022
Zmluva o dielo
260/2022
300,00 € Mesto Sládkovičovo Viliam Józsa, Vozokany
20. Október 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky
271/2022
300,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Rigová
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
24/2023
300,00 € Mesto Sládkovičovo Spojená škola
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/16 na opakovaný nájom č. 2
100/2022
299,42 € Mesto Sládkovičovo Štefan Horváth
20. Máj 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
71/2022
299,00 € Mesto Sládkovičovo Blanka Jasovská
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 5
199/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Daniš
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 1
200/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Nikoleta Nagyová
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 5
227/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oskar Lovászek
10. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 6
228/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oskar Lovászek
23. September 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 6
253/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Daniš
23. September 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 2
254/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Nikoleta Nagyová