Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania
291/2022
1 480,00 € Mesto Sládkovičovo Úrad vlády Slovenskej republiky
11. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0128 o poskytnutí účelovej dotácie
63/2022
1 200,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
8. August 2022
Zmluva o dielo
224/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
16. December 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
308/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Divadlo komédie
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.
96/2023
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
26. Jún 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/GA/0071 o poskytnutí účelovej dotácie
145/2023
1 200,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo
14. Február 2024
Zmluva č. 16/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb - zariadenie denného stacionára neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2023
16/2024
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2022
111/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sládkovičovo
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2022
275/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo AMIRE s.r.o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
310/2022
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sládkovičovo
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
74/2023
1 000,00 € Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
98/2023
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Nikola Dudášová
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
233/2023
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sládkovičovo
1. Marec 2024
Zmluva o nájme reklamnej plochy
30/2024
1 000,00 € 1. day s.r.o. Mesto Sládkovičovo
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
67/2024
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 08/2023
114/2023
960,00 € Mesto Sládkovičovo VT Project & Consulting s.r.o.
21. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 550 9001214 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
250/2023
861,52 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
29. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6829893725
272/2023
861,52 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
10. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
22/2023
809,98 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
11. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBD/R/S/GA/0129
64/2022
800,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sládkovičovo