Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019
69/2022
455,07 € Mesto Sládkovičovo abaWOOD s.r.o.
14. Jún 2022
Zmluva o dielo
106/2022
450,00 € Mesto Sládkovičovo Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/2018 na opakovaný nájom bytu č. 2
162/2023
450,00 € Kollerová Iveta Mesto Sládkovičovo
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/2018 na opakovaný nájom bytu č. 2
163/2023
450,00 € Katarína Poláčeková Mesto Sládkovičovo
24. November 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
292/2022
442,06 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
30. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
12/2023
442,06 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
9. Január 2023
Dohoda o sprostredkovaní, vykonávaní úloh BOZP.
2/2023
400,00 € Mesto Sládkovičovo MR Concept s.r.o.
18. August 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 591 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb.
198/2023
370,00 € MODEZ s.r.o. Mesto Sládkovičovo
19. Máj 2022
Zmluva o dielo
66/2022
360,00 € Mesto Sládkovičovo Lerox s.r.o.
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
124/2022
360,00 € Mesto Sládkovičovo Lerox s.r.o.
10. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2020
102/2022
357,08 € Mesto Sládkovičovo Laurand Trade, s.r.o.
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
71/2023
350,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Helt
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
111/2023
350,00 € Mesto Sládkovičovo MAGIC OFFICE s.r.o., Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
130/2023
350,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
13. September 2022
Nájomná zmluva č. 460-2-2022
242/2022
344,72 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 2
234/2022
344,42 € Mesto Sládkovičovo Iveta Lukovičová
11. September 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 3
205/2023
344,42 € Iveta Lukovičová Mesto Sládkovičovo
20. Máj 2022
Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve
73/2022
342,13 € Mesto Sládkovičovo Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 1
166/2022
339,42 € Mesto Sládkovičovo Iveta Lukovičová
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2019
72/2022
335,56 € Mesto Sládkovičovo 3P slúži Vám s.r.o.