Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 1
145/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Skukálek
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/14 na opakovaný nájom č. 5
175/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Nedecký
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/18 na opakovaný nájom č. 2
288/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Vajdáková Silvia
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/12 na opakovaný nájom č. 2
138/2022
225,95 € Mesto Sládkovičovo Gertrúda Nagyová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/3 na opakovaný nájom č. 5
146/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Helga Schreiberová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/11 na opakovaný nájom č. 1
154/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/18 na opakovaný nájom č. 1
160/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Vajdáková Silvia
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/1 na opakovaný nájom č. 3
163/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Ivana Lachatová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/1 na opakovaný nájom č. 2
194/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Katarína Svobodová
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 404/205/8 na opakovaný nájom č. 3
229/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Adriana Dienes
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 5
233/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Arpád Hrotko
5. Október 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/1 na opakovaný nájom č. 3
258/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Katarína Svobodová
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/8 na opakovaný nájom č. 4
259/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Adriana Dienes
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 2
209/2022
220,95 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/17
93/2022
217,74 € Mesto Sládkovičovo peter botlo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/7 na opakovaný nájom č. 2
150/2022
217,74 € Mesto Sládkovičovo Ivan Pelec
18. November 2022
Nájomná zmluva č. 01/2018 na opakovaný nájom č. 2
285/2022
215,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Poláčeková
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 02/2018
287/2022
215,00 € Mesto Sládkovičovo Kollerová Iveta
19. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
7/2023
213,30 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/207/7 na opakovaný nájom č. 2
176/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Walzerová