Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Sponzorská zmluva
124/2023
500,00 € Mesto Sládkovičovo SKARTEK s.r.o.
12. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001811 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
4//2024
476,62 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
20. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6830201212
23/2024
476,62 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 02/2018 na opakovaný nájom bytu č. 3
255/2023
465,00 € Kollerová Iveta Mesto Sládkovičovo
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 01/2018 na opakovaný nájom bytu č. 3
256/2023
465,00 € Katarína Poláčeková Mesto Sládkovičovo
20. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019
69/2022
455,07 € Mesto Sládkovičovo abaWOOD s.r.o.
14. Jún 2022
Zmluva o dielo
106/2022
450,00 € Mesto Sládkovičovo Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/2018 na opakovaný nájom bytu č. 2
162/2023
450,00 € Kollerová Iveta Mesto Sládkovičovo
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/2018 na opakovaný nájom bytu č. 2
163/2023
450,00 € Katarína Poláčeková Mesto Sládkovičovo
9. November 2023
Zmluva o dielo
239/2023
450,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Szpevár
24. November 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
292/2022
442,06 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
30. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
12/2023
442,06 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
21. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 550 9001213 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
251/2023
420,38 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
22. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov. Poistka číslo: 6829893987
270/2023
420,38 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
9. Január 2023
Dohoda o sprostredkovaní, vykonávaní úloh BOZP.
2/2023
400,00 € Mesto Sládkovičovo MR Concept s.r.o.
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
32/2024
400,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice slovenskej Sládkovičovo
18. August 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 591 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb.
198/2023
370,00 € MODEZ s.r.o. Mesto Sládkovičovo
19. Máj 2022
Zmluva o dielo
66/2022
360,00 € Mesto Sládkovičovo Lerox s.r.o.
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
124/2022
360,00 € Mesto Sládkovičovo Lerox s.r.o.
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní IT služieb č. 1/2024
14/2024
360,00 € Rudolf Lancz - LAVA graphic studio & IT Service Mesto Sládkovičovo