Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky
271/2022
300,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Rigová
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
24/2023
300,00 € Mesto Sládkovičovo Spojená škola
23. Máj 2023
Zmluva o dielo
121/2023
300,00 € Mesto Sládkovičovo o.z. F dance Center
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky
133/2023
300,00 € Mesto Sládkovičovo Marek Kompuš
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky
175/2023
300,00 € Mesto Sládkovičovo Žaneta Kukiová
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/16 na opakovaný nájom č. 2
100/2022
299,42 € Mesto Sládkovičovo Štefan Horváth
20. Máj 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
71/2022
299,00 € Mesto Sládkovičovo Blanka Jasovská
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 5
199/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Daniš
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 1
200/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Nikoleta Nagyová
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 5
227/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oskar Lovászek
10. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 6
228/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oskar Lovászek
23. September 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 6
253/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Daniš
23. September 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 2
254/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Nikoleta Nagyová
29. November 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/8
295/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Viktor Nedoma a Radoslava Nedomová
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/9 na opakovaný nájom č. 3
84/2023
294,42 € Mesto Sládkovičovo Renata Hollósyová
2. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 3
104/2023
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oto Horáček
31. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 7
169/2023
294,42 € Oskar Lovászek Mesto Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/18 na opakovaný nájom č. 2
191/2022
292,74 € Mesto Sládkovičovo Alojz Grunza
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/18 na opakovaný nájom č. 3
64/2023
292,74 € Mesto Sládkovičovo Alojz Grunza
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/5 na opakovaný nájom č. 6
162/2022
289,42 € Mesto Sládkovičovo Tibor Fehér