Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2020
102/2022
357,08 € Mesto Sládkovičovo Laurand Trade, s.r.o.
15. November 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001210
246/2023
350,45 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
8. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov Poistka číslo: 6829894760
262/2023
350,45 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
71/2023
350,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Helt
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
111/2023
350,00 € Mesto Sládkovičovo MAGIC OFFICE s.r.o., Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
130/2023
350,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
13. September 2022
Nájomná zmluva č. 460-2-2022
242/2022
344,72 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 2
234/2022
344,42 € Mesto Sládkovičovo Iveta Lukovičová
11. September 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 3
205/2023
344,42 € Iveta Lukovičová Mesto Sládkovičovo
20. Máj 2022
Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve
73/2022
342,13 € Mesto Sládkovičovo Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 1
166/2022
339,42 € Mesto Sládkovičovo Iveta Lukovičová
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2019
72/2022
335,56 € Mesto Sládkovičovo 3P slúži Vám s.r.o.
16. November 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 2
284/2022
334,42 € Mesto Sládkovičovo Alojz Zelník
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 3
265/2023
334,42 € Alojz Zelník Mesto Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 1
168/2022
329,42 € Mesto Sládkovičovo Alojz Zelník
19. Január 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 7
6/2023
329,42 € Mesto Sládkovičovo Silvia Gálová
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 8
10/2024
329,42 € Silvia Gálová Mesto Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/3 na opakovaný nájom č. 3
165/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Júlia Ramić
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 6
204/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Silvia Gálová
29. December 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/3 na opakovaný nájom č. 4
315/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Júlia Ramić