Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/9 na opakovaný nájom č. 2
170/2022
289,42 € Mesto Sládkovičovo Renata Hollósyová
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2021
79/2022
288,69 € Mesto Sládkovičovo pre Vás, s.r.o.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/8 na opakovaný nájom č. 2
169/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Oto Horáček
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/11 na opakovaný nájom č. 2
172/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Imrich Szabó
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 1
202/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Andrea Dovalová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
203/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
24. Október 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 2
273/2022
284,42 € Mesto Sládkovičovo Andrea Dovalová
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 3
45/2023
284,42 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/11 na opakovaný nájom č. 3
78/2023
284,42 € Mesto Sládkovičovo Imrich Szabó
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/15 na opakovaný nájom č. 2
167/2022
279,42 € Mesto Sládkovičovo Adriana Skukáleková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/3 na opakovaný nájom č. 3
193/2022
279,42 € Mesto Sládkovičovo Katarína Čermáková
29. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/3 na opakovaný nájom č. 4
312/2022
279,42 € Mesto Sládkovičovo Katarína Čermáková
3. August 2022
Nájomná zmluva č. 460-4-2022
214/2022
279,27 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/12 na opakovaný nájom č. 2
151/2022
277,74 € Mesto Sládkovičovo Nagyová Gertrúda
2. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/12 na opakovaný nájom čl 3
107/2023
277,74 € Mesto Sládkovičovo Gertrúda Nagyová Takácsová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/12
173/2022
274,42 € Mesto Sládkovičovo Čanová Katarína
7. December 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/12 na opakovaný nájom č. 1
298/2022
274,42 € Mesto Sládkovičovo Čanová Katarína
27. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/12
69/2023
274,42 € Mesto Sládkovičovo Melinda Csáki
21. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta žiadateľa do distribučnej sústavy
65/2023
273,02 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 2
195/2022
272,74 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál