Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Dohoda č. 22/15/054/110 NP "Pomáhame odídencom - opatrenie č.3"
562/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Levice
21. Jún 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb
585/2022
0,00 € Pay Solutions, a.s. Mesto Levice
22. Jún 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
572/2022
0,00 € PMA Levice, s.r.o. Mesto Levice
22. Jún 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-20/2022
588/2022
0,00 € Mesto Levice Ervin Vékony
23. Jún 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-6343/2022
589/2022
0,00 € Mesto Levice Daniel Kováč
24. Jún 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-5694/2022
591/2022
0,00 € Mesto Levice Koloman Szalay
24. Jún 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-5698/2022
592/2022
0,00 € Mesto Levice Fabrice Lesieur
24. Jún 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-4839/2022
596/2022
0,00 € Mesto Levice Zuzana Frčková
27. Jún 2022
Zmluva o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálych odpadov
599/2022
0,00 € Zberné suroviny Žilina a.s. Mesto Levice
27. Jún 2022
Rámcová zmluva č. 006/2022
601/2022
0,00 € OVD - Ovocinárske družstvo Mesto Levice
27. Jún 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
579/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
29. Jún 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
597/2022
0,00 € Mesto Levice Okresné združenie tech.a šport. činností regiónov
30. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
618/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Levice
30. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
619/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Levice
30. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte
620/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Levice
1. Júl 2022
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
583/2022
0,00 € Mesto Levice MTEX-AM, spol. s.r.o.
1. Júl 2022
Zmluva č.315/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja CR
623/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Levice
1. Júl 2022
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
624/2022
0,00 € Mesto Levice Katarína Viglašová
4. Júl 2022
Zmluva o výpožičke pozemkov
609/2022
0,00 € Mesto Levice AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s.
4. Júl 2022
Dohoda o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
612/2022
0,00 € BD METAL, s.r.o. Mesto Levice