Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/374
718/2022
41,00 € Mesto Levice Miroslav Jusko
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/221
5/2023
54,00 € Mesto Levice Mgr. Teodora Bilová
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/447
15/2023
82,00 € Mesto Levice Terézia Hansková
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/206
170/2023
110,00 € Mesto Levice MUDr. Peter Zalán
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/642
394/2023
82,00 € Mesto Levice Anna Birčáková
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/6
508/2023
0,00 € Mesto Levice Peter Behula
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. K/78
460/2023
58,00 € Mesto Levice MUDr. Andrea Szabó
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/423
405/2023
82,00 € Mesto Levice Štefan Nagy
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/463
401/2023
82,00 € Mesto Levice Erika Dóciová
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/411
636/2023
0,00 € Mesto Levice Jaromír Viglaš
5. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
696/2023
250,00 € Mesto Levice Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice
2. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3/020/2/2023
667/2023
43,56 € Mesto Levice Atila Tóth
2. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
668/2023
300,00 € Mesto Levice Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Levice
2. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
669/2023
300,00 € Mesto Levice Jednota dôchodcov Slovenska č.2, Levice
2. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
670/2023
300,00 € Mesto Levice Občianske združenie Kresťanský športový klub JUVENTUS Levice
2. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
672/2023
300,00 € Mesto Levice AIKIDO DOJO Levice
1. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/848
116/2023
110,00 € Mesto Levice Anna Belušová
1. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/242
236/2023
54,00 € Mesto Levice Ing. Dezider Duchoň
1. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. RK6/342
289/2023
82,00 € Mesto Levice PhDr. Anna Hudecová
1. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/294
355/2023
82,00 € Mesto Levice Zuzanna Gažiová