Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Dodatok č.009 k Zmluvám o dodávke plynu
881/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Levice
19. September 2023
Dohoda o ukončení nájmu
936/2023
0,00 € Mesto Levice Mgr.Renáta Hansková - Detské jasle JASMIN
28. September 2023
Nájom hrobového miesta č. K2/465
944/2023
90,00 € Mesto Levice Silvia Szabóová
27. September 2023
Dohoda č. 23/15/054/419 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
945/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
946/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
947/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
948/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
949/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
950/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
951/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
952/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
953/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
954/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
955/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
26. September 2023
Zmluva č. 2023 - KGR-POP3ZŠ-PKKE-155 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
940/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levice
26. September 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/452
52/2023
82,00 € Mesto Levice Tamara Molcánová
26. September 2023
Zmluva č. 2023-KGR-POP3ZŠ-PKBB-043 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
941/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levice
26. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere
942/2023
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Levice
25. September 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/367
764/2023
82,00 € Mesto Levice Jaroslav Garai
25. September 2023
Zmluva o uzavtretí budúcej nájomnej zmluvy
882/2023
0,00 € Mesto Levice AS-POHODA s.r.o.