Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP KZP-PO4-SC441-2019-53/AMB8
288/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Levice
5. Apríl 2022
Dodatok č. 11 k nájomnej zmluve
215/2022
0,00 € Mesto Levice Royal Press, a.s.
5. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí grantu č. SB-2-2022-01
289/2022
0,00 € Nadácia Ekopolis Mesto Levice
6. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-10326/2021
291/2022
0,00 € Mesto Levice Šejla Kardošová
6. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-10034/2021
292/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
6. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-3006/2022
293/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
8. Apríl 2022
Dodatok č. 4/2022 k nájomnej zmluve o nájme obytnej miestnosti 2335/2017
299/2022
0,00 € Mesto Levice Mária Sendreiová
8. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí nájomnej zmluvy
286/2022/OSEM
0,00 € Mesto Levice Miroslava Maťová
12. Apríl 2022
Dohoda o ukončení nájmu
301/2022
0,00 € Mesto Levice Ing. Ján Hatala
13. Apríl 2022
Neuvedené
304/2022
0,00 € Mesto Levice Akzent BigBoard, a.s.
13. Apríl 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
307/2022
0,00 € Mesto Levice Daniela Galgóciová jr.
13. Apríl 2022
Dohoda - ukončenie nájomnej zmluvy
309/2022
0,00 € Mesto Levice Alexander Pomozi
14. Apríl 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
308/2022
0,00 € Mesto Levice ROEZ, s.r.o.
14. Apríl 2022
Dohoda - ukončenie nájomnej zmluvy
310/2022
0,00 € Mesto Levice Alexander Pomozi
20. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/383
316/2022
0,00 € Mesto Levice Vojtech Kukučka
22. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k nájomnej zmluve č. 4832/2016
323/2022
0,00 € Mesto Levice Mária Bátovská
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
327/2022
0,00 € ZASYS, s.r.o. Mesto Levice
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
328/2022
0,00 € Mesto Levice Obec Nitrianske Hrnčiarovce
28. Apríl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/612
817/2017
0,00 € Ing. Jozef Ďuriš Neuvedené
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere BRKO
332/2022
0,00 € TOMCAMP s. r. o. Mesto Levice