Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Zmluva
921/2022
1 173 962,12 € PB bau, s.r.o. Mesto Levice
20. Apríl 2022
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy - Tekovská 28, Levice
318/2022
796 190,00 € VERÓNY OaS s. r. o. Mesto Levice
11. Apríl 2023
Zmluva o dielo
386/2023
647 016,00 € PRIMACHLAD, a.s. Mesto Levice
8. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o.
635/2022
533 030,40 € CORA GEO spol. s r.o. Mesto Levice
1. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo c. č. 758/2022/UPSP
1017/2022
496 078,05 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Mesto Levice
23. August 2022
Zmluva o dielo
758/2022
476 944,42 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Mesto Levice
19. Apríl 2023
Manažment údajov mesta Levice
432/2023
333 448,24 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
10. Máj 2023
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Levice
505/2023
326 534,68 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejnoprospešných služieb pre mesto Levice na úseku údržby a starostlivosti o vodné prvky v meste Levice
74/2023
253 949,33 € AQUA GARDEN s.r.o. Mesto Levice
5. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Cyklotrasy v meste Levice - I. etapa
6/2023
241 526,50 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - prevádzka a údržba pohrebísk v meste Levice a v mestských častiach
581/2022
230 053,55 € Ing. Jozef Horniak -VIALLE Mesto Levice
23. Jún 2022
Obnova infraštruktúry - Zimný štadión Levice - prístavba šatní, bufetu a kancelárií - I. etapa
590/2022
200 000,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Mesto Levice
29. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 220/2022
1002/2022
166 059,57 € Hydromeliorácie a.s. Mesto Levice
24. Február 2023
Kúpna zmluva - zariadenie kompostárne -opakované VO
1135/2022
135 480,00 € Lineta s. r. o. Mesto Levice
4. Apríl 2023
Zariadenie kompostárne Mesta Levice - opakované VO
374/2023
135 480,00 € Lineta s. r. o. Mesto Levice
24. Február 2023
Kúpna zmluva - zariadenie kompostárne mesta Levice
1134/2022
115 440,00 € EXIMA, spol. s r.o. Mesto Levice
29. Marec 2023
Zariadenie kompostárne mesta Levice
346/2023
115 440,00 € EXIMA, spol. s r.o. Mesto Levice
13. Marec 2023
Zmluva o mediálnej spolupráci
1116/2022
100 000,00 € Levická televízna spoločnosť spol. s r.o. Mesto Levice
4. Júl 2022
Zmluva o dielo
626/2022
99 000,00 € Ing. Jozef Horniak -VIALLE Mesto Levice
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 798/2022/OUPSP
798/2022
91 186,30 € VB SP s.r.o., r.s.p Mesto Levice