Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
153/2024
1 737 106,29 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
21. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1220/2021
255/2024
1 733 002,29 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Levice
10. November 2022
Zmluva
921/2022
1 173 962,12 € PB bau, s.r.o. Mesto Levice
13. Jún 2023
Riešenie migračných výziev v meste Levice
719/2023
1 066 000,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
20. Apríl 2022
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy - Tekovská 28, Levice
318/2022
796 190,00 € VERÓNY OaS s. r. o. Mesto Levice
10. Máj 2024
Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Levice
411/2024
698 400,00 € Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice) Mesto Levice
17. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
468/2024
681 440,76 € Mesto Levice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
11. Apríl 2023
Zmluva o dielo
386/2023
647 016,00 € PRIMACHLAD, a.s. Mesto Levice
8. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o.
635/2022
533 030,40 € CORA GEO spol. s r.o. Mesto Levice
1. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo c. č. 758/2022/UPSP
1017/2022
496 078,05 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Mesto Levice
12. Júl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
777/2023
490 733,47 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Levice
23. August 2022
Zmluva o dielo
758/2022
476 944,42 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Mesto Levice
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
480/2024
381 861,61 € ŠuranM s. r. o. Mesto Levice
19. Apríl 2023
Manažment údajov mesta Levice
432/2023
333 448,24 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
10. Máj 2023
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Levice
505/2023
326 534,68 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
20. November 2023
Dodanie zariadení / technického vybavenia pre kompostáreň mesta Levice
1116/2023
296 640,00 € Lineta s. r. o. Mesto Levice
3. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1250/2023
293 243,42 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
20. Júl 2023
Zmluva o dielo
792/2023
286 800,01 € MIPE Invest, s.r.o. Mesto Levice
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejnoprospešných služieb pre mesto Levice na úseku údržby a starostlivosti o vodné prvky v meste Levice
74/2023
253 949,33 € AQUA GARDEN s.r.o. Mesto Levice
5. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Cyklotrasy v meste Levice - I. etapa
6/2023
241 526,50 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice