Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Zmluva
921/2022
1 173 962,12 € PB bau, s.r.o. Mesto Levice
20. Apríl 2022
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy - Tekovská 28, Levice
318/2022
796 190,00 € VERÓNY OaS s. r. o. Mesto Levice
8. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o.
635/2022
533 030,40 € CORA GEO spol. s r.o. Mesto Levice
1. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo c. č. 758/2022/UPSP
1017/2022
496 078,05 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Mesto Levice
23. August 2022
Zmluva o dielo
758/2022
476 944,42 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Mesto Levice
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejnoprospešných služieb pre mesto Levice na úseku údržby a starostlivosti o vodné prvky v meste Levice
74/2023
253 949,33 € AQUA GARDEN s.r.o. Mesto Levice
5. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Cyklotrasy v meste Levice - I. etapa
6/2023
241 526,50 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - prevádzka a údržba pohrebísk v meste Levice a v mestských častiach
581/2022
230 053,55 € Ing. Jozef Horniak -VIALLE Mesto Levice
23. Jún 2022
Obnova infraštruktúry - Zimný štadión Levice - prístavba šatní, bufetu a kancelárií - I. etapa
590/2022
200 000,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Mesto Levice
29. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 220/2022
1002/2022
166 059,57 € Hydromeliorácie a.s. Mesto Levice
4. Júl 2022
Zmluva o dielo
626/2022
99 000,00 € Ing. Jozef Horniak -VIALLE Mesto Levice
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 798/2022/OUPSP
798/2022
91 186,30 € VB SP s.r.o., r.s.p Mesto Levice
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. SA-006-2022-BMA
522/2022
69 960,00 € COM-KLIMA Mesto Levice
28. September 2022
Uzatvorenie stojísk kontajnerov na odpady - konštrukčná časť
836/2022
60 600,00 € EnStaff, s. r. o. Mesto Levice
5. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 003/2022
362/2022
54 836,37 € Intersystem EU s.r.o. Mesto Levice
30. November 2022
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
980/2022
40 010,05 € RM Gastro - JAZ, s.r.o. Mesto Levice
14. Jún 2022
Kúpna zmluva - Nákup osobných automobilov
578/2022
34 990,00 € Autocentrum CYDA s.r.o Mesto Levice
24. November 2022
Zmluva o dielo
976/2022
33 116,65 € VERÓNY OaS s. r. o. Mesto Levice
23. Apríl 2022
Chemická ochrana drevín
325/2022
31 000,00 € Agronova servis, s.r.o. Mesto Levice
14. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 575/2022/UPSP
575/2022
30 000,00 € Intersystem EU s.r.o. Mesto Levice