Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
603/2022
0,00 € Slovenská správa ciest Mesto Levice
4. Júl 2022
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy
616/2022
0,00 € Mesto Levice AB-JOTO s.r.o.
6. Júl 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
629/2022
0,00 € Mesto Levice LevFIT, o.z.
8. Júl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 3/056/2/2021
633/2022
0,00 € Mesto Levice Jozef Kóša
9. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu
637/2022
0,00 € Mesto Levice LAS V&M s.r.o.
11. Júl 2022
Nájom hrobového miesta č. K4/1116
613/2022
0,00 € Mesto Levice Ivan Orgonáš
12. Júl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-5278/2022
665/2022
0,00 € Mesto Levice Margita Szénásiová
13. Júl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-6898/2022
667/2022
0,00 € Mesto Levice Vlasta Poliaková
13. Júl 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSOO-2942/2022
668/2022
0,00 € Mesto Levice Laura Tulejová
13. Júl 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSOO-6802/2022
669/2022
0,00 € Mesto Levice Žaneta Vozárová
13. Júl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-3034/2022
672/2022
0,00 € Mesto Levice Angelika Rafaelová
14. Júl 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-6974/2022
673/2022
0,00 € Mesto Levice Andrej Kalita
14. Júl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-7114/2022
674/2022
0,00 € Mesto Levice Peter Csákányi
16. Júl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK4/149
638/2022
0,00 € Mesto Levice Štefan Kollár
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - Športové podujatia v meste Levice
676/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Levice
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-2950/2022
679/2022
0,00 € Mesto Levice Drahomíra Rafaelová
25. Júl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/748
642/2022
0,00 € Mesto Levice Alexander Kosztolányi
25. Júl 2022
Dodatok ku kúpnej zmluve C.č. 75/2005/KZ/OSEM (C.č. 615/2005/OSEM)
634/2022
0,00 € Mesto Levice Ing. Ladislav Krajčik
25. Júl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK4/226
641/2022
0,00 € Mesto Levice Alexander Kosztolányi
25. Júl 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/277
671/2022
0,00 € Mesto Levice PaedDr. Igor Éder