Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-061/2022
681/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levice
29. Júl 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-7627/2022
692/2022
0,00 € Mesto Levice Peter Kočutek
29. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu
696/2022
0,00 € Mesto Levice T-SMARAGD s.r.o
29. Júl 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
698/2022
0,00 € Mesto Levice Katarína Viglašová
2. August 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/733
690/2022
0,00 € Mesto Levice Bc. Jaroslava Righetti
2. August 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/683
691/2022
0,00 € Mesto Levice Bc. Jaroslava Righetti
2. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemkov
702/2022
0,00 € Mesto Levice Reformovaná kresťanská cirkev - cirkevný zbor
4. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy - Tekovská 28, Levice - rozpočet po VO - KŽP-PO4-SC431-2017-19/K362
735/2022
0,00 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
5. August 2022
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
736/2022
0,00 € Mesto Levice Ivana Miklášová
12. August 2022
Nájomná zmluva na prenájom pozemku
374/2022
0,00 € Mesto Levice XEMAR s.r.o.
12. August 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/99
742/2022
0,00 € Mesto Levice Ľudovít Obleser
12. August 2022
Dodatok k Zmluve o nájme nebytpvých priestorov
746/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
12. August 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla
747/2022
0,00 € Veolia Teplo Levice, s. r. o. Mesto Levice
18. August 2022
Nájom hrobového miesta č. RK6/295
748/2022
0,00 € Mesto Levice Otília Kostolecká
18. August 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/395
754/2022
0,00 € Mesto Levice Alena Múčková
18. August 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/100
753/2022
0,00 € Mesto Levice Alena Múčková
26. August 2022
Dohoda o ukončení nájmu TKR
749/2022
0,00 € Mesto Levice Peter Kmeť
30. August 2022
Dohoda o ukončení nájmu
767/2022
0,00 € Mesto Levice Daniela Galgóciová jr.
2. September 2022
Dohoda o ukončení Dohody o podmienkach vykonávania MOS
766/2022
0,00 € Mesto Levice Klaudia Čižmáriková
2. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
769/2022
0,00 € Mesto Levice Silvia Bucseková - Aivlis Nails