Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
770/2022
0,00 € Mesto Levice Denisa Vargová
2. September 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-2902/2022
772/2022
0,00 € Mesto Levice Iveta Marcišová
5. September 2022
Dohoda o ukončení Dohody o podmienkach vykonávania MOS
773/2022
0,00 € Mesto Levice Vojtech Ďurčík
6. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-8049/2022
775/2022
0,00 € Mesto Levice Beáta Žigová
8. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-8218/2022
776/2022
0,00 € Mesto Levice Gustáv Molnár
9. September 2022
Nájomná zmluva č. 8215/2022
779/2022
0,00 € Mesto Levice Edita Ciglanová
9. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-8216/2022
778/2022
0,00 € Mesto Levice Eva Búrová
12. September 2022
Dodatok č.10 k Zmluve o združenej elektriny
781/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Levice
12. September 2022
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
782/2022
0,00 € Mesto Levice Daniela Galgóciová jr.
12. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-7743/2022
784/2022
0,00 € Mesto Levice Ladislav Balázsy
12. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-7744/2022
785/2022
0,00 € Mesto Levice Tibor Uhliar
13. September 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
364/2022
0,00 € p. Kazárová, p. Slavkovská, p. Marcsek, p. Slavkovský Mesto Levice
13. September 2022
Nájom hrobového miesta č. H/38
757/2022
0,00 € Mesto Levice Ivan Beňo
13. September 2022
Zmluva o reklamnej spolupráci
786/2022
0,00 € CORA GEO spol. s r.o. Mesto Levice
14. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
791/2022
0,00 € Ing. Jozef Horniak -VIALLE Mesto Levice
14. September 2022
Dodatok č.1 k mandatnej zmluve
792/2022
0,00 € Ing. Martin Kosák - KOSISTAV Mesto Levice
19. September 2022
Poistná zmluva - úrazové poistenie č. 5190054091
803/2022
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
19. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
804/2022
0,00 € Službyt Levice, s.r.o. Mesto Levice
20. September 2022
Nájom hrobového miesta č. K/119
800/2022
0,00 € Mesto Levice Mgr. Ľudmila Dubovská
21. September 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/405
783/2022
0,00 € Mesto Levice Ľubica Petrásková