Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Nájomná zmluva č. OSOO - 9516/2022
896/2022
0,00 € Mesto Levice Ervin Vékony
27. Október 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/303
887/2022
0,00 € Mesto Levice Helena Kalmancaiová
27. Október 2022
Nájom hrobového miesta č. H/12
876/2022
0,00 € Mesto Levice Eva Pomothyová
27. Október 2022
Nájom hrobového miesta č. H/12
876/2022
0,00 € Mesto Levice Eva Pomothyová
3. November 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/246
850/2022
0,00 € Mesto Levice Zoltán Nyiri
4. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
857/2022
0,00 € Mesto Levice Západoslovenská distribučná, a.s.
4. November 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o podnájme
911/2022
0,00 € Mesto Levice ZF Slovakia, a.s.
8. November 2022
Zmluva o úschove
901/2022
0,00 € Mesto Levice Tekovské múzeum v Leviciach
8. November 2022
Poistná zmluva - úrazové poistenie č. 5190054092
848/2022
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
8. November 2022
Dodatok k Zmluve o zriadení domovej prípojky TKR
906/2022
0,00 € Mesto Levice Gabriel Varinský
11. November 2022
Dohoda o ukončení dohody o poskytovaní MOS č.40/2021
927/2022
0,00 € Mesto Levice Lívia Kucmerová
15. November 2022
Zmluva o spolupráci
961/2022
0,00 € Mesto Levice Liga levických maďarských žien Lévai Magyar Asszonyok Ligája
16. November 2022
Nájomná zmluva č.OSOO-8757/2022
966/2022
0,00 € Mesto Levice Ivan Kopanica
16. November 2022
Nájomná zmluva č. OSOO - 8003/2022
967/2022
0,00 € Mesto Levice Xaver Bartoš
16. November 2022
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
974/2022
0,00 € Mesto Levice Helena Kissová - ÚK PROJEKT
16. November 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-8543/2022
975/2022
0,00 € Mesto Levice Stanislav Vaško
17. November 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-10110/2022
977/2022
0,00 € Mesto Levice Tibor Kajtar
18. November 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-10112/2022
978/2022
0,00 € Mesto Levice Magdaléna Vašková
21. November 2022
Nájom hrobového miesta č. A2/616
895/2022
0,00 € Mesto Levice Ladislav Petráš
21. November 2022
Dohoda o ukončení predaja jednorazových parkovacích kariet
981/2022
0,00 € Bankó Ladislav Ing. db - COMP Mesto Levice