Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Kúpna zmluva - zariadenie kompostárne mesta Levice
1134/2022
115 440,00 € EXIMA, spol. s r.o. Mesto Levice
29. Marec 2023
Zariadenie kompostárne mesta Levice
346/2023
115 440,00 € EXIMA, spol. s r.o. Mesto Levice
13. Marec 2023
Zmluva o mediálnej spolupráci
1116/2022
100 000,00 € Levická televízna spoločnosť spol. s r.o. Mesto Levice
4. Júl 2022
Zmluva o dielo
626/2022
99 000,00 € Ing. Jozef Horniak -VIALLE Mesto Levice
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 798/2022/OUPSP
798/2022
91 186,30 € VB SP s.r.o., r.s.p Mesto Levice
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. SA-006-2022-BMA
522/2022
69 960,00 € COM-KLIMA Mesto Levice
25. Február 2023
Kúpna zmluva - zariadenie kompostárne mesta Levice
214/2023
61 800,00 € ETIKO s. r. o. Mesto Levice
29. Marec 2023
Zariadenie kompostárne mesta Levice
342/2023
61 800,00 € ETIKO s. r. o. Mesto Levice
28. September 2022
Uzatvorenie stojísk kontajnerov na odpady - konštrukčná časť
836/2022
60 600,00 € EnStaff, s. r. o. Mesto Levice
5. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 003/2022
362/2022
54 836,37 € Intersystem EU s.r.o. Mesto Levice
30. November 2022
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
980/2022
40 010,05 € RM Gastro - JAZ, s.r.o. Mesto Levice
14. Jún 2022
Kúpna zmluva - Nákup osobných automobilov
578/2022
34 990,00 € Autocentrum CYDA s.r.o Mesto Levice
24. November 2022
Zmluva o dielo
976/2022
33 116,65 € VERÓNY OaS s. r. o. Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
570/2023
32 000,00 € Mesto Levice BK Patrioti Levice
23. Apríl 2022
Chemická ochrana drevín
325/2022
31 000,00 € Agronova servis, s.r.o. Mesto Levice
14. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 575/2022/UPSP
575/2022
30 000,00 € Intersystem EU s.r.o. Mesto Levice
26. Apríl 2023
Chemická ochrana drevín
453/2023
30 000,00 € Agronova servis, s.r.o. Mesto Levice
29. Júl 2022
Kúpna zmluva
621/2022
29 539,70 € Poľnohospodárske družstvo Levice Mesto Levice
14. November 2022
Výsadba 2022
942/2022
26 537,00 € green tree services s.r.o. Mesto Levice
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
900/2022
25 765,00 € Úrad vlády SR Mesto Levice