Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
730/2023
7 800,00 € ARKA-architektonická kancelária s.r.o. Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie - 569/2023
569/2023
7 700,00 € Mesto Levice Futsal team Levice
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1270/2021.
594/2022
7 560,00 € Hydro Gas Manufacture, s.r.o. Mesto Levice
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
108/2023
7 446,00 € Miesto v dome občianske združenie Mesto Levice
5. Máj 2023
Kúpna zmluva
375/2023
7 435,60 € Mesto Levice Daniela Kováčová
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
224/2023
7 308,00 € Medial Net s.r.o. Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
533/2023
7 300,00 € Mesto Levice Športový klub Atóm Levice
22. November 2023
Kúpna zmluva
956/2023
7 200,00 € Mesto Levice Vladimír Škvarka
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
428/2022
6 850,00 € Mesto Levice Karate klub Goju - Ryu
16. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
963/2022
6 825,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
429/2022
6 600,00 € Mesto Levice Športový klub AQUASPORT LEVICE
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Výkon pozície projektového manažéra pre projekt Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v meste Levice
888/2023
6 600,00 € Visions, s.r.o. Mesto Levice
23. Máj 2022
Kancelársky papier
510/2022
6 570,00 € Tibor Varga - TSV Papier Mesto Levice
22. Jún 2023
Kúpna zmluva (EKS) - Papierový kancelársky materiál
742/2023
6 480,00 € Tibor Varga - TSV Papier Mesto Levice
23. Marec 2023
Priebežná celoplošná regulácia živočíšnych škodcov na území mesta Levice a mestských častí
328/2023
6 450,00 € green tree services s.r.o. Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
556/2023
6 200,00 € Mesto Levice Športový klub AQUASPORT LEVICE
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku kupnej zmluve Zariadenie kompostárne mesta Levice
660/2023
6 173,82 € ETIKO s. r. o. Mesto Levice
7. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie
616/2024
6 140,00 € Mesto Levice FK Slovan Levice
4. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
353/2022
6 000,00 € Mesto Levice Futsal team Levice
28. December 2023
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie
1243/2023
6 000,00 € Mesto Levice Ministerstvo kultúry SR