Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
384/2022
3 000,00 € Mesto Levice OZ TŠ Unlimited Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
572/2023
3 000,00 € Mesto Levice Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia
5. Apríl 2022
Kúpna zmluva
1439/2021
2 921,60 € Mesto Levice Západoslovenská distribučná, a.s.
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
225/2023
2 916,00 € Medial Net s.r.o. Mesto Levice
6. Jún 2023
Vypracovanie diela KPSS mesta Levice na roky 2024 - 2029
701/2023
2 880,00 € Gemini Group s. r. o. Mesto Levice
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
421/2022
2 846,00 € Mesto Levice Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
418/2022
2 845,00 € Mesto Levice Občianske združenie Regionline.sk
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
419/2022
2 845,00 € Mesto Levice Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
3. Október 2022
Zabezpčenie služieb počas trvania Tradičného levického jarmoku 2022 - elektro úsek - prevádzka a údržba
845/2022
2 800,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
433/2022
2 700,00 € Mesto Levice Škola boxu Levice
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
615/2023
2 600,00 € Mesto Levice Základná organizácia Slovenský zväz včelárov
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
434/2022
2 550,00 € Mesto Levice Judo klub Levice Slovensko
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
582/2023
2 545,00 € Mesto Levice Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
619/2023
2 500,00 € Mesto Levice O.Z. Terroir TEKOV
12. December 2022
zabezpečenie služieb počas trvania Vianočných trhov 2022 - elektro úsek - prevádzka a údržba
1067/2022
2 450,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice
23. Máj 2022
Kúpna zmluva - Toaletný papier a papierové utierky
509/2022
2 449,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Levice
13. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1103/2022
2 373,53 € Mesto Levice SPP - Distribúcia, a.s.
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
568/2023
2 300,00 € Mesto Levice Futsal team Levice
15. Júl 2022
Nájomná zmluva
628/2022
2 250,00 € Mesto Levice AZ-KOVEX plus s.r.o.
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie
606/2022
2 160,00 € Mesto Levice Almatrans, s.r.o.