Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
539/2023
1 400,00 € Mesto Levice Škola boxu Levice
26. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MŠ
883/2022
1 360,00 € Mesto Levice Mgr.Renáta Hansková - Detské jasle JASMIN
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
441/2022
1 350,00 € Mesto Levice Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie
605/2022
1 320,00 € Mesto Levice AVS GROUP s. r. o.
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie
608/2022
1 320,00 € Mesto Levice MUDr. Roman Szabó
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie
732/2023
1 320,00 € Mesto Levice AZ-KOVEX plus s.r.o.
23. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Poľná
66/2023
1 308,01 € Mesto Levice Štaudnerová Mária
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
577/2023
1 305,00 € Mesto Levice Rodičovské združenie pri Materskej škole Tekovská
8. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti a zmluva o zriadení predkupného práva
1227/2021
1 303,00 € Mesto Levice Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Levice - Rybníky
19. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
486/2022
1 300,00 € Mesto Levice Rada rodičov pre Základnej umeleckej škole
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
608/2023
1 300,00 € Mesto Levice Tanečno športový klub - JUNILEV
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
618/2023
1 300,00 € Mesto Levice ZMRS pri ZŠ s VJM Gy. Juhásza Levice
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
622/2023
1 300,00 € Mesto Levice Tekovské múzeum v Leviciach
13. Marec 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov
241/2023
1 264,73 € Mesto Levice Okresné združenie tech.a šport. činností regiónov
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
635/2023
1 250,00 € Mesto Levice Materské centrum Medulienka
18. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
464/2022
1 200,00 € Mesto Levice Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.12 Levice
18. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
470/2022
1 200,00 € Mesto Levice Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.68
19. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
479/2022
1 200,00 € Mesto Levice Spojená škola internátna s organizačnými zložk.ŠZŠ s MŠ internátna,ZŠ s MŠ pri ZZ a Praktická škola
19. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
499/2022
1 200,00 € Mesto Levice Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
24. Máj 2022
Mandátna zmluva na výkon stavebného odzoru.
505/2022
1 200,00 € Ing. Martin Kosák - KOSISTAV Mesto Levice