Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
OcÚ/233/2024
2,00 € Obec Mojzesovo Rybárske združenie Mojzesovo
2. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2024/145
169,56 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mojzesovo
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Ocú/143-1/2024- O2
2024/143-1
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Mojzesovo
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 2440281468 – O2
2024/143
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Mojzesovo
29. Február 2024
Mandátna zmluva - ANSVO Energy Bratislava s.r.o.
2024/134
0,00 € ANSVO Energy Bratislava, s. r. o. Obec Mojzesovo
27. Február 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve ZML-Ocú/396/2023
ZML-Ocú/396/2023
0,00 € Obec Mojzesovo Peter Foltin
23. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - SMM, s.r.o.
2024/112
0,00 € SMM s.r.o. Obec Mojzesovo
23. Február 2024
Rámcová zmluva OcÚ/113/2024 - OVD - ovocinárske družstvo
2024/113
0,00 € OVD - Ovocinárske družstvo Obec Mojzesovo
16. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo z roku 2018 - Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o.
105/2024
0,00 € Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o. Obec Mojzesovo
16. Február 2024
Zmluva o dielo č. OcÚ/104/2024 - Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o.
104/2024
1 190,00 € Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o. Obec Mojzesovo
24. Január 2024
Sponzorská zmluva - EZ - Elektromont a.s.
2024/49
400,00 € EZ-ELEKTROMONT, a.s. Obec Mojzesovo
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 -
2024/27
2 000,00 € Obec Mojzesovo Rybárske združenie Mojzesovo
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 - Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-13
2024/26
1 000,00 € Obec Mojzesovo Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 12-13
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 - Posilňovňa Mojzesovo
2024/25
1 000,00 € Obec Mojzesovo Posilňovňa Mojzesovo
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 - Poľovná spoločnosť
2024/24
1 800,00 € Obec Mojzesovo Poľovná spoločnosť Mojzesovo
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 - OŠK Mojzesovo
2024/23
12 500,00 € Obec Mojzesovo Obecný športový klub Mojzesovo
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/203-1
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/203-1
0,00 € Inmedia s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/204-1
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/204-1
0,00 € Inmedia s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/204-1
2024/02
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Obec Mojzesovo
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/203-1
2024/001
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Obec Mojzesovo