Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku Tovaru a zeleniny č. ZML-OcÚ/469/2023
469/2023
0,00 € GTN, s.r.o. Obec Mojzesovo
25. Október 2023
Dohoda č. 23/17/054/548 o zabezpeč. podmienok vyk. ak.čin. formou menš.obec.šlužieb pre obec a o poskyt.príspevku na AČ formou menších obec.služieb obci
23/17/054/548
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
23. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202914
ZML-OcÚ/448/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Mojzesovo
23. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202914
2023/001
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Mojzesovo
3. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZML-OcÚ/234/2023 zo dňa 25.05.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZML-OcÚ/234/2023
60 137,02 € MVK mont, s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. ZML-OcÚ/2022/203-1 na dodanie tovaru
ZML-OcÚ/2022/203-1
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. ZML-OcÚ/2022/204-1 na dodanie tovaru
ZML-OcÚ/2022/204-1 - Dodatok č. 1
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Obec Mojzesovo
27. September 2023
Dohoda č. 23/17/010/57 uzatvorená podľa §10
Dohoda č. 23/17/010/57
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
26. September 2023
Zmluva o kontokorentom úvere č. 117/001/23 - ZML-OcÚ/426/2023
Zmluva o kontokorentom úvere č. 117/001/23 - ZML-OcÚ/426/2023
30 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
20. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny , č. 5151108593 uzatvorená v zmysle zákona o energetike
ZML-Ocú/415/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Mojzesovo
20. September 2023
Dodatok č. 1 - MK-072/2022/SOIROPPO3-302071BRB2/1
MK-072/2022/SOIROPPO3-302071BRB2/1
52 333,02 € Ministerstvo kultúry SR Obec Mojzesovo
14. September 2023
Zmluva o grantovom účte č. ZML-OcÚ/407/2023
ZML-OcÚ/407/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK č. ZML-OcÚ/397/2023
ZML-OcÚ/397/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávy kraj Obec Mojzesovo
7. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_463 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
ZML-OcÚ/398/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Mojzesovo
6. September 2023
Kúpna zmluva
ZML-Ocú/396/2023
Doplnená
1 630,00 € Obec Mojzesovo Peter Foltin
31. August 2023
Dodatok č. 1 k obchodnej zmluve, uzatvorenej podľa §269 a nasl. Obchodného zákonníka
Dodatok č. 1 k ZML-2022-122-1
0,00 € REFKA, s.r.o. - Bitúnok Mojmírovce Obec Mojzesovo
23. August 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
ZML-Ocú/383/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Mojzesovo
31. Júl 2023
Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd
ZML-Ocú/344/2023
0,00 € Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd Obec Mojzesovo
28. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
ZML-Ocú/341/2023
1 350,00 € Ing.Pavol Tallo - MARWELL Obec Mojzesovo
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-Ocú/141/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Mojzesovo