Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Dohoda č. 22/17/012/22
22/17/012/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
19. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. E3780 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
E3780 08U03 dodatok č. 1
0,00 € Environmentálny fond Obec Mojzesovo
15. December 2022
Príkazná zmluva č. 17/01/2022/KO-KS/ OcÚ/537/2022
OcÚ/537/2022
0,00 € KOMUNÁL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Mojzesovo
16. November 2022
Zmluva o grantovom účte
Ocú/498/2022
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
28. Október 2022
Z M L U V A č. E3780 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3780 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Mojzesovo
24. Október 2022
Dohoda č. 22/17/010/74
ZML-OcÚ/2022/443
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
24. Október 2022
Kúpna zmluva
Ocú/446/2022
0,00 € Ing. Ivan Hlavačka, Eva Hlavačková Obec Mojzesovo
10. Október 2022
Kúpna zmluva Ocú/370/2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Ocú/370/2022
0,00 € Marián Šupa Obec Mojzesovo
4. Október 2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
ZML-OcÚ/419/2022
0,00 € VIS Slovensko s.r.o. Obec Mojzesovo
23. September 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO2020/21 novým záväzkom
ORP/ZO/2020/21
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Mojzesovo
13. September 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 12/032/09 - Dodatok č. 16
12/032/09 - Dodatok č. 16
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
5. September 2022
Sponzorská zmluva č. ZML-OcÚ/367/2022
ZML-OcÚ/367/2022
0,00 € Fatmir Maksuti, rod. Azizi Obec Mojzesovo
5. September 2022
Kúpna zmluva č. OcÚ/370/2022
OcÚ/370/2022
83 880,00 € Marián Šupa Obec Mojzesovo
2. September 2022
Zmluva o grantovom účte
Ocú/372/2022
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
30. August 2022
Rámcová zmluva č. 136/2022 - ZML-OcÚ/365/2022
ZML-OcÚ/365/2022
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou Obec Mojzesovo
24. August 2022
Kúpna zmluva
Ocú/357/2022
0,00 € Obec Mojzesovo Fatmir
29. Júl 2022
Zmluva o dielo ZML-OcÚ/2022/330
ZML-OcÚ/2022/330
0,00 € Úradovňa NR, s.r.o. Obec Mojzesovo
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Dohode preplácaní energií uzavretej 30.8.2014
Dodatok č. 1 k Dohode preplácaní energií uzavretej 30.8.2014
0,00 € Obec Mojzesovo Základná škola Mojzesovo-Černík
14. Júl 2022
Zmluva č. ZML-OcÚ/295/2022 o hudobnej produkcii uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
ZML-OcÚ/295/2022
0,00 € Hudobná skupina Melody - Matej Holka Obec Mojzesovo
14. Júl 2022
Zmluva č. ZML-OcÚ/302/2022 o hudobnej produkcii uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
ZML-OcÚ/302/2022
0,00 € Hudobná skupina WEEKEND - Ján Štark Obec Mojzesovo