Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie/zneškodnenie vytriedených zložiek KO, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
ZML-Ocú/303/2023
0,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Obec Mojzesovo
12. Júl 2023
ZMLUVA č.749/2023/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
749/2023
0,00 € Nitriansky samosprávy kraj Obec Mojzesovo
11. Júl 2023
Rámcová zmluva č. 136/2023 - ZML-OcÚ/311/2023
ZML-OcÚ/311/2023
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou Obec Mojzesovo
4. Júl 2023
Sponzorská zmluva ZML-OcÚ/304/2023
ZML-OcÚ/304/2023
400,00 € EZ-Elektromont, a.s. Obec Mojzesovo
29. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
ZML-OcÚ/215-1/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Mojzesovo
28. Jún 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
ZML-OcÚ/283/2023
0,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Mojzesovo
19. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov
ZML-OcÚ/271-1/2023
600,00 € Poľovná spoločnosť Mojzesovo Obec Mojzesovo
12. Jún 2023
Zmluva č. ZML-OcÚ/260/2023 o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy
ZML-OcÚ/260/2023
0,00 € bicoma s.r.o. Obec Mojzesovo
12. Jún 2023
Zmluva č. ZML-OcÚ/261/2023 o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy
ZML-OcÚ/261/2023
0,00 € bicoma s.r.o. Obec Mojzesovo
12. Jún 2023
Príkazná zmluva ZML-OcÚ/262/2023 č. 24 VO/08/2023/EL-KSVO
ZML-OcÚ_262_2023
350,00 € Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región Obec Mojzesovo
31. Máj 2023
Písomné vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do majetku právnickej osoby
Ocú/245/2023
0,00 € Združenie obci Čistá Voda Obec Mojzesovo
31. Máj 2023
Dodatok č.1 k písomnému vyhláseniu vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do majetku právnickej osoby zo dňa 4.5.2023 č. Ocú/245/2023
Ocú/246/2023
0,00 € Združenie obci Čistá Voda Obec Mojzesovo
25. Máj 2023
Zmluva o dielo č. ZML-OcÚ/234/2023
ZML-OcÚ/234/2023
35 281,53 € MVK mont, s.r.o. Obec Mojzesovo
24. Máj 2023
Kúpna zmluva ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o.
ZML-OcÚ/2023/231
0,00 € ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. Obec Mojzesovo
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
ZML-OcÚ/2023/232
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Mojzesovo
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov ZML-Ocú/2023/232-1 pre ŠJ pri ZŠ Mojzesovo-Černík
ZML-Ocú/2023/232-1
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Mojzesovo
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci č. ZML-OcÚ/153/2023
ZML-OcÚ/153/2023
0,00 € OZVUČÍME, s.r.o. Obec Mojzesovo
25. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb č. ZML-OcÚ/173/2023
ZML-OcÚ/173/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Mojzesovo
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/17/054/289 o zabezpeč. podmienok vyk. ak.čin. formou menš.obec.šlužieb pre obec a o poskyt.príspevku na AČ formou menších obec.služieb obci
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/17/054/289
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
20. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľností
Ocú/166/2023
0,00 € Rybárske združenie Mojzesovo Obec Mojzesovo